h

Actievoerende thuiszorgers aan gemeenteraad: "U heeft een steekje laten vallen"

3 april 2013

Actievoerende thuiszorgers aan gemeenteraad: "U heeft een steekje laten vallen"

Vanavond bracht het comité Wij zijn de thuiszorg Nijmegen een bezoek aan de Nijmeegse gemeenteraad. Het comité heeft wethouder Frings een “steek” met een “hoop” cadeau gedaan, omdat ze zich in de steek gelaten voelen door de politiek (Een ondersteek is een po voor bedlegerige patiënten). De actievoerende thuiszorgwerkers dreigen 20 tot 30% van hun salaris in te moeten leveren als gevolg van de laatste aanbesteding. Twee leden van het actiecomité hielden een vlammend betoog voor de aanwezige raadsleden en het publiek. Het comité wil wethouder Frings en de Nijmeegse raadsleden vragen om zich in te spannen voor hun baan, salaris en zorg voor de cliënten.

Wethouder Frings nam het cadeau van het comité in ontvangst. Hij vertelde het een vervelende situatie te vinden, en zich zorgen te maken over de toekomst, daarmee verwijzend naar de plannen van het kabinet PvdA-VVD om drastisch te bezuinigen op thuiszorg.

Jannie Visscher, al 35 jaar werkzaam in de thuiszorg, sprak in namens de thuiszorgmedewerkers. Ze vertelde dat het voor thuiszorgmedewerkers onacceptabel is om 20-30% salaris in te leveren, en dat het onaanvaardbaar is dat de drie nieuwe zorgaanbieders personeel in een lagere salarisschaal willen overnemen. Volgens Jannie heeft de gemeenteraad en het college zitten slapen tijdens de aanbestedingsprocedure.

Namens de cliëntenraad van Axxicom hield Henk Platenburg een betoog over het belang van goede zorg. Platenburg; “De drie nieuwe zorgaanbieders hebben tijdens de aanbesteding eenzijdig de spelregels veranderd. We vinden het erg jammer dat de gemeenteraad dat niet voorkomen heeft en de medewerkers echt in de steek laat. Cliënten worden daar indirect de dupe van. Mantelzorg klinkt heel leuk, maar veel ouderen hebben die niet. Wij ouderen zijn aangewezen op goede medewerkers, die problemen kunnen signaleren, en niet op alleen een poetsvrouw.”

Ook deed Platenburg namens alle aanwezigen een dringend beroep op de gemeenteraadsleden. “Als ik kon knielen zou ik dat nu doen, maar ook dat kan ik niet meer. Beste raadsleden, u heeft een steekje laten vallen. Het comité heeft dat steekje weer opgeraapt, wij bieden u dat aan, en hopen dat u er iets goed mee doet. “

Het comité is de strijd aangegaan voor het behoud van banen, arbeidsvoorwaarden en goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Voor het personeel van thuiszorgorganisatie Axxicom, de verliezende partij in de aanbesteding, staan banen op de tocht en dreigt er inkomensverlies (20-30%) bij overname door een andere zorgaanbieder.

U bent hier