h

Uitvoering nieuwe dienstregeling moet beter (update)

15 februari 2013

Uitvoering nieuwe dienstregeling moet beter (update)

Er moet nog een hoop verbeterd worden aan het Nijmeegse busvervoer sinds de nieuwe dienstregeling is ingevoerd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat de Nijmeegse SP onlangs uitvoerde naar aanleiding van klachten van reizigers over het busvervoer van Breng.

Uit enquêtes die de SP op de busstations Nijmegen Centraal en Nijmegen Dukenburg onder reizigers heeft afgenomen blijkt dat er nog veel verbeterd kan worden. De reizigers werden gevraagd naar hun ervaringen met de vernieuwde dienstregeling op lijnen waar zij vaak gebruik van maken. Een veel gehoorde klacht is dat er meer bussen met vertraging vertrekken, of helemaal niet komen. Ook te vroeg vertrekkende of te volle bussen blijken tot ergernis te leiden.

De grootste problemen lijken zich voor te doen op de vaak vertraagde lijn Nijmegen Weezenhof-Arnhem en de verbinding Wijchen-Sint Maartenskliniek die met een hoge uitval kampt. Ook vallen in Lindenholt-West regelmatig bussen uit.

Reizigers geven tevens aan dat de informatievoorziening te wensen over laat. Routes zijn niet duidelijk aangegeven en er zijn problemen met de reisinformatiesystemen op de stations.
Uit het zwartboek dat FNV bondgenoten heeft opgesteld naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling blijkt dat de chauffeurs kampen met te krappe rijtijden en het ontbreken van sanitaire voorzieningen op eindhaltes.

SP-raadslid Cor van Norel: “Er moet nog een hoop verbeterd worden aan het busvervoer. De dienstregeling is op 9 december ingevoerd, maar helaas is Breng er nog niet in geslaagd om de problemen op te lossen. De verandering heeft bij zowel reizigers als chauffeurs veel onvrede opgeleverd. Wat de SP betreft worden een aantal wijzigingen herzien, zoals het herstel van de oude verbinding van Weezenhof, Meijhorst, Tolhuis, Brabantse Poort, Graafseweg, CS naar Plein 1944 en het stoppen bij alle haltes.

Busmaatschappij Breng heeft inmiddels erkend dat er problemen zijn en probeert de knelpunten in kaart te brengen.

Lees hier het rapport

U bent hier