h

SP wil snel opheldering over Axxicom

23 februari 2013

SP wil snel opheldering over Axxicom

SP-raadslid Cor van Norel heeft wethouder Frings om opheldering gevraagd over de toekomst van de medewerkers van thuiszorgorganisatie Axxicom. In de media is de afgelopen weken volop aandacht besteed aan het conflict dat speelt tussen de winnaars van de aanbesteding in de thuishulp.

De nieuwe partijen Verian, TSN en Tzorg geven duidelijk aan dat ze weigeren om de hulpen van de verliezende partij, Axxicom Thuishulp, tegen de bestaande arbeidsvoorwaarden over te nemen. De SP eist dat de medewerkers niet gekort worden op hun CAO en wil dat de wethouder ingrijpt. Op de politieke avond heeft de SP vragen gesteld over de ontstane situatie.

De wethouder gaf aan inhoudelijk niet te kunnen reageren vanwege een kort geding dat gaande is, maar zegde wel toe de gemeenteraad na de gerechtelijke uitspraak halverwege maart te informeren. De SP blijft zich inzetten om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid van honderden medewerkers en de mensen waar zij voor zorgen.

De SP heeft de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

1. Wethouder Frings zegt in de Gelderlander: "de bestaande voorwaarden blijven keihard gelden voor de medewerkers, zij moeten overgenomen worden. Zorgorganisatie Verian geeft in de Gelderlander aan, dat de Gemeenten op de hoogte waren dat de nieuwe aanbieders van de thuiszorg de thuishulpen in de laagste loonschaal zouden indelen. "Dit is tijdens de presentatie van onze bieding precies uitgelegd." Kan de wethouder uitleggen hoe de uitkomst van de aanbesteding dus blijkbaar verschillend kan worden uitgelegd?

2. In de brief aan de raad van 22 januari met als onderwerp "Informatie regionale aanbesteding huishoudelijke hulp" schrijft het college dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden aan de werkers van de verliezende partij onder dezelfde CAO-arbeidsvoorwaarden zoals die laatstelijk op de werknemer van toepassing waren.
Kan de wethouder aangeven of we, gezien het huidige conflict, moeten concluderen dat de programma-eisen niet zo hard waren als gedacht bij het college?

3. Als de programma-eisen wel hard zijn, moeten we dan concluderen dat de nieuwe zorgpartijen niet voldoen aan het programma van eisen en daardoor onterecht de aanbesteding gewonnen hebben?

4. Is de wethouder van plan om in te grijpen en de onzekerheid van honderden werkers in Nijmegen weg te nemen?

5. De SP wil van de wethouder weten of de raad op korte termijn breed over de ontstane situatie wordt geïnformeerd.

U bent hier