h

Overlast coffeeshops aanpakken

17 december 2012

Overlast coffeeshops aanpakken

De SP wil dat coffeeshophouders verantwoordelijk gesteld worden voor de overlast die hun bezoekers in de directe omgeving veroorzaken. SP-raadslid Renske Helmer lanceerde dat plan bij de bespreking van het lokale softdrugsbeleid in de gemeenteraad.

Renske Helmer: “In Bottendaal geven omwonenden aan dat ze last ondervinden van de coffeeshops die daar gevestigd zijn. Die overlast wordt met name veroorzaakt door bezoekers die te snel rijden of verkeerd geparkeerd staan– al dan niet met draaiende motor. Ook blijven bezoekers soms op een agressieve manier in de wijk hangen. Bewoners zeggen geen klachten meer in te dienen omdat zij het gevoel hebben dat er toch niets mee wordt gedaan. “

De SP stelt voor dat de gemeente de coffeeshophouders op hun verantwoordelijkheid aanspreekt met behulp van het zogenaamde Overlast-criterium. Volgens dit criterium zijn exploitanten van coffeeshops verantwoordelijk voor de overlast die hun klandizie in de buurt veroorzaakt en kunnen zij bij herhaaldelijke overtreding sancties opgelegd krijgen. Dit blijkt tevens uit een beoordeling van de rechtbank in Dordrecht waarin het als volgt beschreven staat: “Ook het voorkomen van aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting tot de verantwoordelijkheden van de exploitant. Indien desondanks door de exploitative van de horeca inrichting de openbare orde of het woon- en leefklimaat wordt aangetast kan de burgemeester bestuursrechtelijk optreden.”

Helmer: “Wat ons betreft gaat de gemeente aan de hand van het zogenaamde O-criterium een dossier opbouwen zodat coffeeshophouders aangesproken kunnen worden op ingediende klachten van de buurt. Komen er dan binnen een vooraf gestelde termijn opnieuw klachten dan moet de coffeeshop drie maanden dicht.”

De SP wil dat de gemeente omwonenden van coffeeshops gaat inlichten over de mogelijkheden van het O-criterium en een datum stelt vanaf wanneer dossiers over coffeeshops worden opgebouwd. Daarnaast stelt de SP-fractie voor om te kijken of succesvolle projecten zoals in 2010 te Amsterdam en tot op heden in Doetinchem zijn opgezet, om overlast terug te dringen, ook in Nijmegen kunnen worden gestart.

Zo had een coffeeshop in Amsterdam buurtgastheren; teams die coffeeshopklanten waar nodig aanspreken op hun gedrag en fungeren als bemiddelaar tussen de coffeeshops en de wijkbewoners. In Doetinchem heeft de coffeeshophouder zelf beveiligers en verkeersregelaars om de overlast voor de buurt te verminderen. De gemeente stelt dit nu zelfs als eis voor het exploiteren van een coffeeshop

Helmer: “Door de coffeeshophouder mede verantwoordelijk te maken voor de wijk kan er een win win situatie ontstaan. Voor de omwonenden dat de overlast teruggedrongen wordt en voor de coffeeshophouder dat hij niet gesloten hoeft te worden door aanhoudende klachten.”

U bent hier