h

Uitnodiging: de SP in drie avonden

1 oktober 2012

Uitnodiging: de SP in drie avonden

Waar komt de SP eigenlijk vandaan en hoe heeft ze zich als politieke partij ontwikkeld? Wat willen SP’ers eigenlijk, wat is hun visie op de samenleving en waar komt die vandaan? En hoe brengt de SP dat alles in praktijk?

Het zijn enkele van de vragen die aan de orde komen tijdens drie avonden kennismaken met de SP. We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze cursus die gehouden wordt op: dinsdag 23 oktober, dinsdag 30 oktober en dinsdag 6 november.

We beginnen alle avonden om 19.30 uur in het SP pand aan de Molenweg 95 te Nijmegen.

Op de eerste avond gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis van de partij. Ook bekijken we de tijd waarin de SP zich langzaam maar gestaag ontwikkelde en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die toen speelden. Tijdens deze avond is Jos van Rens aanwezig. Jos is al jarenlang actief lid van de Nijmeegse SP, en heeft een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de afdeling. Als raadslid wist hij als geen ander uitdrukking te geven aan het begrip “actie en fractie”.

De tweede avond staat in het teken van de visie en de ideologie. Wat betekent het socialisme voor de SP. En wat is onze visie en ons beginselprogramma?

De derde avond gaat het over de werkmethoden van de partij, het activisme en de methoden om de samenleving te veranderen, beter en socialer te maken.

Als u belangstelling hebt om mee te doen dan kunt u zich bij mij opgeven. Dat kan door een email te sturen aan mpiepers@sp.nl of te bellen met 06-22607308. Ook voor vragen kunt u bij mij terecht. De cursus is gratis en toegankelijk voor SP-leden en geïnteresseerden.

We hopen van harte u te ontmoeten op 23 oktober!

Met vriendelijke groet,

Marloes Piepers,
Scholingscoördinator SP Nijmegen

U bent hier