h

SP pleit opnieuw voor sociaal alternatief voor Nijmegen

21 juni 2012

SP pleit opnieuw voor sociaal alternatief voor Nijmegen

De SP heeft het stadsbestuur van GroenLinks, PvdA en D66 opnieuw opgeroepen om zich aan te sluiten bij het sociale alternatief van de SP. “Waar een meerderheid van de Nijmeegse bevolking ruim twee jaar geleden koos voor een sociale en solidaire stad, voeren de Nijmeegse coalitiepartijen een beleid waar premier Rutte zijn vingers bij kan aflikken”, aldus fractievoorzitter Hans van Hooft. “Net als Rutte en Kunduz legt het stadsbestuur de rekening van de financiële crisis vooral neer bij de mensen die het minste kunnen missen.”

Hans van Hooft hekelde de koers van GroenLinks, PvdA en D66 in Nijmegen:

“U verhoogt de belastingen voor mensen met een huurwoningen met maar liefst 50 procent. Mensen met een kleine koopwoning betalen meer belasting, terwijl villabezitters, bedrijven en vastgoedhandelaren bij u juist minder belasting betalen. U hakt in op ouderen, zieken en gehandicapten met minder zorg, minder voorzieningen, minder activiteiten, uitkleden van de vervoers-kostenvergoeding en hogere eigen bijdragen. U stuurt 400 werkers met een gesubsidieerde baan de uitkering in, terwijl deze mensen werk willen in plaats van een uitkering. Volwassenen met een laag inkomen mogen van u niet meer mee doen aan sport en cultuur. De gratis bus voor 65+ is volgens u te duur en is grotendeels afgeschaft. U pleegt een enorme kaalslag op de bibliotheken en u wilt nu zelfs alle wijkfilialen sluiten. Het Steunpunt Burgerzaken in Meijhorst werd 8 jaar geleden vol trots geopend en nu wil het college de deuren alweer sluiten. En als klap op de vuurpijl wil het college ook nog eens het Goffertbad sluiten omdat het te duur zou zijn.”

De SP presenteerde bij de bespreking van de perspectiefnota net als vorig jaar een sociaal alternatief waarmee Nijmegen wel een sociale stad kan blijven. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft gaf tijdens het debat nog eens een opsomming van het SP-alternatief:

“Het is het alternatief waarbij het Goffertbad voor eeuwig open kan blijven.

Het is het alternatief dat wijkvoorzieningen op peil houdt en zorgt dat de stadswinkel in Dukenburg niet gesloten wordt en voortaan op alle werkdagen van de week open is.

Het is een alternatief waarmee 90 procent van de Nijmeegse bevolking minder belasting betaalt dan bij het college.

Het is het alternatief dat zorgt voor meer koopkracht voor de laagste inkomensgroepen en daarmee het alternatief dat de lokale economie stimuleert.

Het is ook het alternatief wat van de aandeelhouders van grote bedrijven vraagt om een iets kleinere winstmarge (een kopje koffie per werknemer per dag), om daarmee de lokale economie te stimuleren.

Het is het alternatief waarmee zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten op peil worden gehouden.

Het is het alternatief dat 400 mensen met een gesubsidieerde baan werk garandeert in plaats van een uitkering.

Het is het alternatief dat bibliotheek om de hoek in stand houdt zodat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen nog naar de bieb gaan.

Het is het alternatief dat de gratis bus voor 65+ weer in ere herstelt.

Het is het alternatief dat het minimabeleid volledig overeind houdt zodat volwassen met een laag inkomen kunnen meedoen met sport en cultuur.

Het is het alternatief waarmee we mensen met een arbeidshandicap bij de sociale werkvoorziening Breed niet in de kou zetten.

Het is het alternatief dat de amateursport beloont in plaats van straft.

Het is het alternatief waarmee het schoolzwemmen niet verzuipt.”

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad besloot om niet over te gaan tot sluiting van het Goffertbad en het gemeentelijk steunpunt stadswinkel Dukenburg. Van Hooft: “Beide punten vallen dan ook in de categorie 'waanzinnige bezuinigingen'”. Het alternatief van de SP kreeg alleen steun van de VSP, net als het SP-voorstel om de stadswinkel in Dukenburg voortaan weer op alle werkdagen te openen. Ook het voorstel van SP en CDA om van het Goffertbad een gemeentelijk monument te maken, kreeg onvoldoende steun.

Bekijk hier het volledige sociaal alternatief van de SP.

U bent hier