h

Bewoners Brakkenstein boos om sluiting bibliotheek

25 april 2012

Bewoners Brakkenstein boos om sluiting bibliotheek

Bewoners van Brakkenstein hebben binnen een week meer dan negenhonderd handtekeningen opgehaald voor het behoud van hun wijkbibliotheek. Evenals zes andere filialen in Nijmegen wordt de wijkbieb gesloten vanwege bezuinigingen. Het Actiecomité Onze Bieb Moet Blijven overhandigde gisteravond de handtekeningen aan wethouder wijkzaken Tankir. Het filiaal aan de Kanunnik Faberstraat sluit op 27 april definitief haar deuren.

Het stadsbestuur heeft toegezegd dat de sluiting van de wijkbibliotheken zou worden opgevangen met goede alternatieven. Te denken valt hierbij aan een bibliotheek in de school waar kinderen en jongeren terecht kunnen. Een andere invulling kan ook een bibliotheek in woonzorgcomplex Brakkenstein zijn, waar alle ouderen boeken kunnen lenen, bestellen en terugbrengen.

Maar van die belofte is vooralsnog niets waargemaakt. Het actiecomité hoopt dat de massale steun van de bewoners van Brakkenstein een duidelijk signaal is voor het Nijmeegse college van B&W om de gemaakte afspraken alsnog zo snel mogelijk na te komen.

SP-raadslid Bert Velthuis: ”Helaas bleek er onvoldoende steun voor de wens van de SP om alle wijkbibliotheken open te houden. Maar als Brakkenstein toch haar filiaal verliest dan gaan we op zijn minst voor het beste alternatief: de bibliotheekvoorziening behouden voor de wijk. Dat binnen week tijd meer dan negenhonderd handtekeningen worden opgehaald geeft duidelijk aan dat de bewoners van Brakkenstein zeer gehecht zijn aan hun bibliotheek.”

De bewoners droegen bij de overhandiging van de petitie aan wethouder Tankir een zelfgeschreven gedicht voor:

PLEIDOOI VOOR ONZE BIEB
Wij Brakkensteiners zijn tegen de sluiting van onze bieb,
Want Brakkenstein zonder bieb, dat kan gewoon niet!
Jong en oud, scholen en winkeliers in onze wijk,
Willen onze bieb in Brakkenstein niet kwijt.
Daarom in 1 week al meer dan 900 handtekeningen,
Dat geeft toch zeker over willen sluiten bedenkingen.
De bieb is van en voor ons allemaal
En nu gaat de OBGZ er mee aan de haal!
Opeens meldt de OBGZ is het 27 april sluiten
En daar staan wij als bewoners allemaal buiten.
Zonder ook maar iets ter vervanging van onze bieb,
De boodschap is je pakt maar de bus, de auto of fiets.

Wij geven de wethouder dan ook een fluit,
Om de OBGZ terug te fluiten, stop! over en uit!
Wij Brakkensteiners zijn tegen de sluiting van onze bieb,
Want Brakkenstein zonder bieb, dat kan gewoon niet!

Actiecomité Onze Bieb Moet Blijven Brakkenstein
24 april 2012

www.onzebiebmoetblijven.nl

U bent hier