h

Nijmegen bewust proefkonijn nieuwe parkeermeters

10 februari 2012

Nijmegen bewust proefkonijn nieuwe parkeermeters

De problemen rond de nieuwe parkeerautomaten in Nijmegen zijn zes weken na de invoering in de eerste week van januari nog steeds niet afdoende verholpen.
SP-raadslid Cor van Norel heeft daarom op 8 februari schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Beerten van mobiliteit.

Gratis parkeren, kwijtschelding boetes, extra mensen achter de telefoon bij de storingsmeldingen om wachttijden te verkorten, extra inzet van gastheren en gastvrouwen. Het zijn allemaal maatregelen die genomen zijn om de enorme overlast van de niet goed werkende parkeerautomaten een beetje op te vangen.

Naast de groeiende kosten en het inkomstenverlies voor de stad, is de enorme imagoschade voor de stad een zo mogelijk nog grotere ramp. Na alle vragen die er de afgelopen weken aan de wethouder zijn gesteld is er nog steeds geen duidelijkheid antwoord gegeven: hoe heeft het zover kunnen komen?

Cor van Norel: "Wethouder Beerten heeft in de burgerronde van de politieke avond van 18 januari gezegd, dat het mooi zou zijn als je met automaten kan werken die zich elders al bewezen hadden, maar dat is niet zo. De enige conclusie die je uit deze woorden kan trekken is dat de gemeente Nijmegen bewust met niet bewezen technologie aan de slag is gegaan en alle risico’s die hiermee samen hangen. Ondertussen weten we welke problemen zich nog elke dag voordoen met de nieuwe parkeerautomaten. De nieuw geplaatste parkeerautomaten zijn in december op kleine schaal getest, maar in de testperiode waren er al verschillende meldingen over problemen met de automaten. Toch is er voor gekozen om op 1 januari over te gaan op de nieuwe automaten en geen gebruik meer te maken van de “oude” parkeerpalen, met grote financiële tegenslag en ergernis voor de gebruikers tot gevolg. Het is onbegrijpelijk dat het college heeft gekozen om Nijmegen als proefkonijn te gebruiken voor de nieuwe parkeerautomaten zonder voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen."

De SP-fractie heeft naar aanleiding van de problematiek met de parkeerautomaten de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester&Wethouders:

1. In de brief van 7 februari aan de raad wordt gemeld dat er is afgezien van een testmaand in de 2de aanbesteding. Wel heeft de gemeente een proefopstelling getest en beoordeeld en pas in de week van 21 november is een testapparaat in Nijmegen geplaatst dat naar behoren zou functioneren. Heeft het college door af te zien van een uitvoerige live test door gebruikers niet bewust een heel groot risico genomen door de automaten uiteindelijk in de praktijk te laten testen door de gebruikers?

2. De wethouder mobiliteit zegt in het vragenhalfuurtje van 18 januari dat het mooi zou zijn als je met automaten kan werken die zich elders al bewezen hadden, maar dat was niet mogelijk. Wel zijn er in de componistenbuurt vervroegd een aantal nieuwe palen geplaatst, maar ook hierbij zijn al problemen en opmerkingen met betrekking tot de werking naar boven gekomen, aldus de wethouder in het vragenhalfuurtje van 18 januari. Dit betekent dat er bewust met niet bewezen technologie aan de slag gegaan is en de risico's die daarmee samen hangen. Wat heeft het college aan voorzorgsmaatregelen getroffen om eventuele storingen/problemen bij de invoering het hoofd te kunnen bieden?

3. December was bedoeld om de oude en nieuwe automaten parallel te laten lopen, aldus de wethouder in het vragenhalfuurtje van 18 januari, maar dit is nauwelijks gelukt omdat er veel problemen naar boven kwamen bij de nieuwe automaten. Waarom is er niet voor gekozen om in januari de oude parkeerautomaten als schaduwsysteem te houden, terwijl er blijkbaar al voldoende signalen waren dat de nieuwe automaten niet naar behoren werkten?

4. De problemen met de automaten en de veelheid aan werkzaamheden die door de leverancier moeten worden aangepakt tot nu toe zijn aanzienlijk. Het college spreekt bij monde van wethouder Beerten tijdens het vragenhalfuurtje met betrekking tot de aanschaf over 'tijdsdruk' en 'state of the art' palen. Vindt het college de conclusie gerechtvaardigd dat u er voor gekozen heeft om Nijmegen als proefkonijn te gebruiken voor de nieuwe parkeerautomaten zonder voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen?

5. Naast het disfunctioneren van de apparaten wordt door veel gebruikers met name geklaagd over het invoeren van het nummerbord. Dit wordt absoluut niet gezien als een verbetering, maar als een aanzienlijke verslechtering van het gebruiksgemak. Is er voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure een onderzoek geweest naar wensen van het publiek, ondernemers en andere gebruikers die de keuze voor het invoeren van nummerbord rechtvaardigen?

6. In het vragenhalfuurtje van 18 januari wordt als reden voor aanschaf nieuwe parkeerautomaten "het nieuwe pinnen" genoemd dat per 1 januari 2012 is ingegaan. Er werd bij de oude automaten met contact geld, chipknip of creditkaart betaald. Per 1 januari zou de mogelijkheid van het betalen per creditkaart niet meer mogelijk zijn. Waarom is ervoor gekozen, terwijl steeds meer problemen met de nieuwe automaten naar boven kwamen, vast te houden aan volledige invoering per 1 januari en is niet gekozen voor een gefaseerde (parallelle) invoering. Er kon met de oude automaten immers nog steeds met contant geld of chipknip betaald worden?

U bent hier