h

Heel Nijmegen-West zonder bieb

16 december 2011

Heel Nijmegen-West zonder bieb

Door bezuinigingen op de bibliotheek zullen 7 van de 12 Nijmeegse wijkfilialen binnenkort hun deuren moeten sluiten. Het eerste slachtoffer daarvan – het filiaal Tweede Oude Heselaan – gaat al op 21 december dicht. Begin 2012 verdwijnt ook het biebfiliaal in Neerbosch-Oost. Dan zit heel Nijmegen-West zonder bibliotheek.

Het bibliotheekfiliaal aan de Tweede Oude Heselaan wordt opgedoekt zonder dat wijkbewoners hierover zijn ingelicht. Scholen die gebruik maken van de bibliotheek worden afgescheept met een regeling die een flinke stap terug betekent en de scholen bovendien op hoge kosten jaagt. Terwijl je kinderen juist moet stimuleren om te gaan lezen, zet deze bezuiniging een rem op de ontwikkeling van schoolgaande kinderen.

SP-raadslid Bert Velthuis: ”Dit is een domme en onnodige bezuiniging. De bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn, voor jong en oud. Dat doe je het beste door de bieb in de wijk te behouden. Dat is mogelijk door wat minder extra subsidie te geven voor de schouwburg en uitkijkkonijnen. Het lijkt wel alsof het stadsbestuur geen seconde wil wachten met het afbreken van de wijkbibliotheek.”

De Nijmeegse coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 zegt extra te investeren in cultuur, maar snijdt juist fors in de meest laagdrempelige en toegankelijke vorm van cultuur: de wijkbibliotheek. Als een dief in de nacht ontneemt het stadsbestuur de inwoners van Nijmegen-West hun bibliotheek.

Meer dan de helft van de wijkfilialen verdwijnt met een bezuiniging van 6 ton op een totaal budget van 5,2 miljoen euro voor de bibliotheek. En dit terwijl de bibliotheek de enige vorm van cultuur is waar alle lagen van de bevolking gebruik van maken, arm en rijk, jong en oud. En juist deze belangrijke voorziening helpen ze om zeep.

De SP heeft laten zien dat er een sociaal alternatief is voor de asociale bezuinigingen van het stadsbestuur. Hoe het ook anders kan in Nijmegen leest u op www.sociaalalternatief.nl

De SP stelt alles in het werk om te voorkomen dat Nijmegen-West zonder bibliotheek komt te zitten. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig.
Wilt u ook dat de bieb blijft? Teken de online-petitie voor behoud van de bibliotheek en hang een poster voor uw raam. Meehelpen? Stuur dan een mailtje naar nijmegen@sp.nl of bel 024 3229388

Bekijk ook de speciale website en steun de actie op Facebook.

www.onzebiebmoetblijven.nl

U bent hier