h

Sociaal alternatief ligt voor het oprapen

30 juni 2011

Sociaal alternatief ligt voor het oprapen

Woensdagavond vond in de gemeenteraad het debat over de perspectiefnota 2012 plaats. Wat de SP betreft wordt de rekening van de crisis niet neergelegd bij degenen die het minst kunnen missen. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft deed in zijn betoog een oproep aan coalitiepartijen PvdA en GroenLinks om te stoppen met hun afbraakbeleid en het sociale alternatief van de SP te omarmen. Leest u hieronder zijn volledige bijdrage.

"Ik wil u even wat cijfers en feiten voorleggen.

Feit 1. De 10% rijkste huishoudens van Nederland hebben net zoveel besteedbaar inkomen als de 50% armste huishoudens samen. Even voor de mensen die percentages moeilijk vinden: we hebben 10 huishoudens en in 1 van die huishoudens kunnen ze elke dag net zoveel geld uitgeven als in 5 huishoudens samen.

Feit 2. De 10% rijkste huishoudens van Nederland bezitten samen bijna 60 procent (719 miljard) van het totale vermogen, dat betekent per huishouden gemiddeld een vermogen van bijna 1 miljoen euro (985.000). De 60% minst vermogenden bezitten samen 2 procent (27 miljard) van het totale vermogen, dat is per huishouden een gemiddeld vermogen van ruim 6000 euro.

Feit 3. Kijken we naar de ontwikkeling van dat vermogen in de afgelopen 15 jaar, dan zien we dat het vermogen van de rijkste 10% grofweg verdrievoudigd is, terwijl het bruto binnenlands product in diezelfde periode grofweg verdubbeld is. Kortom de rijkste Nederlanders hebben de afgelopen 15 jaar het meest geprofiteerd van de economische groei.

En toen was er opeens een financiële crisis, en de vraag is wie moet de rekening van die crisis betalen? Rutte, Verhagen en Wilders hebben op die vraag een antwoord gegeven. Zij leggen de rekening eenzijdig neer bij de mensen die het minst kunnen missen. De 25 procent meest verdienende Nederlanders dragen gemiddeld 0 euro bij aan de rekening van de crisis. De 75 procent minst verdiende Nederlanders moeten samen de rekening van 18 miljard betalen.

En dan zijn het met name de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die de hoogste prijs betalen. Het kabinet kort op de sociale uitkeringen, ontslaat 50.000 ambtenaren en investeert minder. Gevolg: de economische groei neemt af en dat resulteert nog eens in 60.000 extra werklozen bij bedrijven. In totaal jaagt dit kabinet 110.000 mensen extra de uitkering in. En dat heb ik allemaal niet zelf bedacht, dat heeft het CPB becijfert.

En wie denkt dat die 18 miljard een noodzakelijke bezuiniging is, vergist zich ook. Door de straffe bezuinigingen van het kabinet neemt de economische groei af waardoor de belastinginkomsten dalen en het aantal mensen met een uitkering groeit. Per saldo blijft van die bezuiniging van 18 miljard uiteindelijk een kleine 10 miljard over waarmee het huishoudboekje van de staat verbeterd wordt. Ook dat heb ik niet zelf bedacht, ook dat zijn cijfers van het CPB. Er wordt voor 18 miljard aan ellende aangericht om per saldo een kleine 10 miljard over te houden.

Landelijk zou dat anders kunnen. Een extra inkomstenbelasting van 9% voor de 10 procent rijksten zou ook 10 miljard opleveren (en alleen met het afschaffen van de hypotheekrenteaftek voor deze groep ben je dan al een heel eind). En als we niet op inkomen, maar op het vermogen van de rijkste 10% 1 procent extra vermogensbelasting zouden heffen, dan zou dat per saldo al meer opleveren dan het kabinet nu bereikt. Ook dat heb ik niet zelf bedacht, ook dat kunnen economen je eenvoudig voorrekenen.

Waarom vertel ik dit allemaal. Wij horen voortdurend dat al die landelijke bezuinigingen noodzakelijk zijn. En dat we er niet aan ontkomen dat er pijnlijke maatregelen getroffen worden. Ik hoop dat mijn verhaal één duidelijk maakt: geen enkele bezuiniging is noodzakelijk. Elke bezuiniging is een politieke keuze. Elke noodzakelijke bezuiniging is een leugen. Noodzakelijke bezuinigingen bestaan niet.

Rutte,Verhagen en Wilders kiezen ervoor om de rijkste 25 procent van Nederland geen cent te laten bijdragen aan de rekening van de crisis. Ze kiezen ervoor om de rekening eenzijdig neer te leggen bij hen die het minste kunnen missen. Ze kiezen ervoor om de rijken rijker te maken en de armen armer. Zie kiezen ervoor om 110.000 mensen extra de uitkering in te jagen. Ze kiezen ervoor de loonkosten te drukken en de winstmarges voor het bedrijfsleven te vergroten. Ze kiezen ervoor om de overheid uit te kleden. Ze kiezen voor publieke armoede bij de overheid en private rijkdom voor de elite. Allemaal keuzes waar rechts Nederland zijn vingers bij aflikt.

En wat doen wij hier in Nijmegen waar ruim een jaar geleden de meerderheid van de bevolking gekozen heeft voor een sociale stad? Waar de meerderheid van de bevolking gekozen heeft voor sociaal beleid en solidariteit. Waar de meerderheid van de bevolking gekozen heeft voor een beleid dat dwars ingaat tegen het beleid van Rutte, Verhagen en Wilders. In Nijmegen doen we helaas exact hetzelfde als het rechtse kabinet. En daar heeft de Nijmeegse bevolking niet voor gekozen.

De progressieve coalitie verhoogt de belastingen voor mensen met een huurwoningen en een kleine koopwoning. Aan de andere kant verlaagt de belastingen voor villabezitters, bedrijven en vastgoedhandelaren. Net als het rechtse kabinet legt u de rekening van de financiële crisis eenzijdig neer bij de mensen die het minste kunnen missen.

Ook u zegt steeds dat we pijnlijke maar noodzakelijke bezuinigingen moeten doorvoeren.

Ook in Nijmegen horen we steeds dat we er niet aan ontkomen om te bezuinigen op ouderen, zieken en gehandicapten met minder zorg, minder voorzieningen, minder activiteiten, uitkleden van de vervoerskostenvergoeding en hogere eigen bijdragen.

Ook hier horen we dat we er niet aan ontkomen dat 600 mensen met een gesubsidieerde baan hun werk kwijtraken en grotendeels in de uitkering belanden.

Ook hier horen we dat u probeert het minimabeleid overeind te houden, maar dat we niet ontkomen aan pijnlijke bezuinigingen.

Ook hier horen we dat de gratis bus voor 65+ te duur is.

U zegt dat we niet ontkomen aan bezuinigingen op de bibliotheek, het schoolzwemmen en de amateursport.

We moeten snijden in de openingstijden van wijkaccomodaties zoals het steunpunt burgerzaken in de Meijhorst. Het is allemaal pijnlijk, maar we ontkomen er niet aan.

Wat voor Rutte geldt, geldt ook voor u. Er zijn geen noodzakelijke bezuinigingen. Elke bezuiniging is een politieke keuze. Elke noodzakeljke bezuiniging is een leugen. Ik wil u twee dingen vragen:
1. stop ermee uzelf en de Nijmeegse bevolking voor de gek te houden
2. maak de keuzes waarvoor de kiezer u gekozen heeft

Waarom was u voor verkiezingen trots op de WMO in Nijmegen? Waarom was u er trots op dat we in Nijmegen fatsoenlijke zorg en voorzieningen hebben voor ouderen en gehandicapten? Waarom kiest u er dan nu voor om voor 8 miljoen te snijden in de WMO? Waarom kiest u er nu voor ouderen en gehandicapten uit te kleden met minder zorg en minder voorzieningen?

Waarom stond u voor de verkiezingen pal voor de mensen met een gesubsidieerde baan?
Nee, waarom wilde u zelfs meer gesubsidieerde banen erbij? Waarom kiest u er nu dan voor om minstens 400 mensen de uitkering in te jagen?

Waarom was u er voor de verkiezingen trots op dat we in Nijmegen een bibliotheek hebben die voor iedereen toegankelijk is?
Waarom was u er trots op dat we in Lindenholt en Neerbosch-Oost nieuwe biebfilialen openden?
Waarom kiest u er nu voor om 7 wijkfilialen te sluiten, zodat de bibliotheek minder toegankelijk wordt met name voor kinderen en ouderen? Waarom bezuinigt u op het laatste bolwerk van cultuur dat door alle lagen van de bevolking gebruikt wordt. De bibliotheek is immers de enige gesubsidieerde culturele instelling waar nog wel veel kinderen komen uit gezinnen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

Waarom was u voor de verkiezingen trots op het Nijmeegse minimabeleid?
Waarom mogen volwassen met een laag inkomen nu opeens niet meer mee doen aan sport en cultuur? Is dat in tijden van financiële krapte teveel gevraagd?

Waarom was u voor de verkiezingen trots op de gratis bus voor 65+?
En waarom kiest u er nu voor dat iedereen 20 euro moet betalen waardoor meer dan de helft van de ouderen is afgehaakt?

Waarom was u voor de verkiezingen trots op de uitbreiding van het schoolzwemmen met turbozwemmen zodat elk kind met een zwemdiploma van school gaat? Waarom kiest u er nu voor om het schoolzwemmen af te schaffen?

Waarom was u er 7 jaar geleden trots op dat Dukenburg een eigen steunpunt voor Burgerzaken heeft gekregen? Waarom kiest u er nu voor om de openingstijden te beperken tot twee dagdelen per week. Waarom kiest u ervoor om een belangrijke voorziening voor Dukenburg en Lindenholt om zeep te helpen.

Waarom hebt u op al die zaken de afgelopen 8 jaar niet bezuinigd? Waarom hebt u in al die zaken de laatste 8 jaar juist extra geld gestoken? Heeft u dat allemaal met tegenzin gedaan? En ziet u nu eindelijk uw kans schoon om met dat nare verleden af te rekenen? Of is het eigenlijk precies andersom? U zou wel met al die mooie zaken van voor de verkiezingen willen doorgaan, maar u ziet alleen niet hoe?

Als SP hebben we voor u een sociaal alternatief geschreven, ik durf wel te zeggen hét sociale alternatief. Het is een alternatief voor iedereen die het hart links heeft zitten, maar nu even de weg kwijt is. Het is een alternatief waarmee 90 procent van de Nijmeegse bevolking minder belasting betaalt.

Het is het alternatief dat zorgt voor meer koopkracht voor de laagste inkomensgroepen en daarmee het alternatief dat de lokale economie stimuleert. Immers hoe lager het inkomen hoe meer van het totale inkomen in de lokale economie uitgegeven wordt bij de bakker en de slager om de hoek.

Het is ook het alternatief wat van de aandeelhouders van grote bedrijven vraagt om een iets kleinere winstmarge (een kopje koffie per werknemer per dag), om daarmee de lokale economie te stimuleren

Het is het alternatief waarmee zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten op peil worden gehouden.

Het is het alternatief dat 600 mensen met een gesubsidieerde baan werk garandeert in plaats van een uitkering.

Het is het alternatief dat bibliotheek om de hoek in stand houdt zodat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen nog naar de bieb gaan.

Het is het alternatief dat de gratis bus voor 65+ weer in ere herstelt.

Het is het alternatief dat het minimabeleid volledig overeind houdt zodat volwassen met een laag inkomen kunnen meedoen met sport en cultuur.

Het is het alternatief dat de amateursport beloont in plaats van straft.

Het alternatief waarmee het schoolzwemmen niet verzuipt.

Het is het alternatief dat wijkvoorzieningen op peil houdt en de stadswinkel in Dukenburg niet laat wegkwijnen.

Het is het alternatief dat verloedering van de wijken tegen gaat door niet te bezuinigen, maar juist meer te investeren in het onderhoud in de wijken.

Het is het sociale alternatief voor iedereen die wel sociaal wil, maar even niet weet hoe.

Een meerderheid van de gemeenteraad is door de Nijmeegse bevolking gekozen om Nijmegen sociaal te houden. U hebt volgens mij maar een taak: u moet doen waarvoor uw gekozen bent. Dat is niet: alles afbreken wat de laatste 8 jaar is opgebouwd. Dat is: Nijmegen sociaal houden.

Het sociaal alternatief ligt voor het oprapen. Ik zou zeggen: even bukken en raap het op."

Hans van Hooft, fractievoorzitter SP Nijmegen

Bekijk hier het SP-voorstel: Een sociaal alternatief voor Nijmegen
Zie ook het eerdere nieuwsbericht: 'SP presenteert een sociaal alternatief'

U bent hier