h

Connexxion moet afspraken nakomen

18 mei 2011

Connexxion moet afspraken nakomen

De SP wil niet dat vervoersbedrijf Hermes, een dochter van Connexxion, meedingt bij de aanbesteding van het busvervoer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Bij de verkoop van Novio aan Connexxion is door de gemeente Nijmegen bedongen dat Novio als zelfstandige onderneming verantwoordelijk zou worden voor het openbaar vervoer in de gehele Stadsregio. Door Novio als zelfstandig bedrijf op te heffen, lapt Connexxion deze afspraak aan zijn laars. Met een overgang naar Hermes komen bovendien de arbeidsvoorwaarden van het huidige Novio-personeel sterk onder druk te staan.

Momenteel is in de Stadsregio een nieuwe aanbestedingsprocedure ingezet en heeft Connexxion besloten om met Hermes Eindhoven in te schrijven op de concessie voor het vervoer van 2013 tot 2023. De SP-fractie heeft eerder in 2009 al vragen gesteld over de wijze waarop Connexxion (moederbedrijf van Novio en Hermes) met de gemaakte afspraken omgaat.

SP-raadslid Cor van Norel: “Dit is in strijd met de afspraak om Novio om te vormen tot een onderneming waarin het openbaar vervoer voor de hele Stadsregio zou worden ondergebracht. Zo’n zelfstandige bedrijf voor de regio Arnhem-Nijmegen is goed voor de kwaliteit van het openbaar vervoer, goed voor de communicatie met klant en opdrachtgever en goed voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Door met Hermes in te schrijven is er geen plaats meer voor een zelfstandig Novio binnen Connexxion en zullen de arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels van het voormalig gemeentepersoneel mogelijk onder druk komen te staan.”

Begin 2011 is Connexxion gefuseerd met het Franse Veolia Transport. Dit beursgenoteerd bedrijf heeft een bedenkelijke reputatie in het buitenland als het gaat om het respecteren van de mensenrechten. Ook de Tweede Kamer heeft om meerdere redenen geprobeerd zich te verzetten tegen deze fusie.

De SP-fractie wil dat het Nijmeegse College uitzoekt welke juridische middelen het heeft om Connexxion aan de gemaakte afspraken te houden.

U bent hier