h

Nieuwe school in Lindenholt blijft onwenselijk

30 september 2010

Nieuwe school in Lindenholt blijft onwenselijk

De realisatie van een nieuwe middelbare school in de Meeuwse Acker stuit op steeds meer bezwaren. Om de school te bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nadat eerder al bewoners protesteerden, hebben ook de GGD en de Brandweer bezwaren geuit.

Bert Velthuis“De SP is niet tegen een school in de wijk, maar wel tegen deze school met 850 vmbo-leerlingen op deze locatie,” stelt SP-raadslid Bert Velthuis. “Zo veel leerlingen bij elkaar is niet goed voor de leerlingen en niet goed voor de wijk. Daar komen nu de bezwaren van de Brandweer en GGD bij.”

“De Brandweer heeft er een probleem mee dat de school en kinderopvang binnen 100 meter van een hogedruk aardgasleiding komt. Na druk van het college is er een nieuwe brief van de brandweer gekomen met een andere uitleg.”

Ook de GGD heeft problemen met de locatie. De school komt op 110 meter van de A73 af te liggen. De GGD stelt als norm dat binnen 100 meter van snelwegen geen kwetsbare groepen moeten worden gehuisvest (zoals kinderen). Dit vanwege de fijnstof. En tot 300 meter verdient het niet de voorkeur. Kortom: een andere locatie is wenselijker.”

De bezwaren van de Brandweer en GGD komen nog eens bij de onderwijskundige bezwaren van de SP. Velthuis: “De SP staat voor kleinschalig onderwijs, zeker voor het vmbo. Dan is 850 leerlingen veel te massaal. De SP zal tegen een wijziging van het bestemmingsplan stemmen dat een grootschalige school op deze locatie mogelijk maakt.”

Standpunten: Geen grote Vmbo-scholen
Nieuwsbericht: SP tegen grote VMBO-school Lindenholt; Gemeenteraad akkoord - 15 oktober 2009

U bent hier