h

Gelderse SP start Youtube-actie tegen asociale bezuinigingen van rijke provincie

31 mei 2010

Gelderse SP start Youtube-actie tegen asociale bezuinigingen van rijke provincie

De Gelderse SP roept alle Gelderlanders die worden getroffen door de drastische bezuinigingen van de provincie op om een filmpje te maken en daarin te laten zien wat er straks misgaat als die bezuinigingen doorgaan. Dit onder het motto “Film de kaalslag!” De SP zal de Youtube-filmpjes bundelen tot een film die zal worden vertoond op of rond het provinciehuis.

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland gaat 60 miljoen bezuinigen en wil dat doen op tal van sociale, culturele en groene zaken: ambulances, kulturhusen, bibliotheekbussen, daklozen, SOS- telefonische hulpdienst, milieueducatie, filmhuizen, de Gelderse Milieufederatie, het Gelders Landschap, Omroep Gelderland, bibliotheekbussen, het ondersteunen van starters, het werven van stageplaatsen, de bus, buurtbus en regiotaxi en nog veel meer. De SP vreest een enorme sociale kaalslag van Gelderland en roept de Gelderlanders die daar de dupe van worden en hun organisaties op om filmpjes op Youtube te zetten en aan de SP te sturen via gelderland@sp.nl. Lees meer over het wat en hoe op https://gelderland.sp.nl/filmdekaalslag/

Alles over actie en de voorgenomen bezuinigingen is na te lezen op https://gelderland.sp.nl/filmdekaalslag.
https://gelderland.sp.nl/dossier/bezuinigingen

U bent hier