h

SP is bezorgd over dreigend stopzetten lerarenopleiding HAN

27 januari 2010

SP is bezorgd over dreigend stopzetten lerarenopleiding HAN

De Nijmeegse SP-fractie maakt zich zorgen over het dreigende stopzetten van de lerarenopleiding Natuur- en scheikunde. Reden is dat de opleiding maar 20 studenten per jaar trekt en dat dit voor de HAN te weinig is. De SP verbaast zich hierover, met name omdat de HAN geen financiële tekorten kent. De partij wil dat de gemeente de HAN op haar verantwoordelijkheid aanspreekt.

De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. SP-raadslid Bert Velthuis licht de vragen toe: “Er wordt door de HAN-leiding nog naar oplossingen gezocht, maar duidelijk is dat de voltijdse vakopleiding natuur- en scheikunde niet meer wordt aangeboden omdat deze gecombineerde opleiding te weinig studenten zou trekken. De huidige gecombineerde opleiding bestaat pas 3 jaar. Gemiddeld trekt men 20 studenten per jaar die in de onderbouw van de Middelbare School lesgeven. Op dit moment staan veel docenten onbevoegd of onderbevoegd voor de klas. Het voortgezet onderwijs kent een groot te kort aan bekwame docenten in de exacte vakken. Juist in de onderbouw maken leerlingen de keuze of ze naar een bèta richting willen. Goede, inspirerende docenten zouden die keuze in positieve zin kunnen beïnvloeden. Een en ander is van belang voor de verdere ontwikkeling van onze technische innovaties.”

Uit de jaarverslagen blijkt dat de HAN een solide begroting kent. Uit de resultaatscijfers blijkt dat de hogeschool de laatste 4 jaar in totaal 28 miljoen heeft kunnen bijschrijven. Een onderwijsinstituut als de HAN moet zich niet alleen richten op het geldelijke gewin, ze heeft ook een maatschappelijke taak.

Velthuis: “De HAN kiest voor schaalvergroting en vindt een instroom van circa 20 studenten per jaar ‘suboptimaal’ en zoekt naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld met de faculteit Techniek een minor pedagogiek op te zetten om daarmee een onderwijsbevoegdheid te halen. Op voorhand een slecht voorstel te meer daar tot voor 3 jaar dit is geprobeerd met de HLO (Hoger Laboratorium Onderwijs). De gemeente Nijmegen wil met partners als de Radboud universiteit, HAN, NXP et cetera mogelijkheden ontwikkelen om hoogtechnologische en kennisintensieve bedrijven te trekken en te huisvesten. Dan is een docentenopleiding toch een cruciale schakel?”

U bent hier