h

SP presenteert alternatief plan voor reinigingsrecht ondernemers

15 december 2009

SP presenteert alternatief plan voor reinigingsrecht ondernemers

Bij de behandeling van de gemeentelijke belastingen voor 2010 presenteert de SP een alternatief voor het huidige reinigingsrecht. In het plan wordt het reinigingsrecht gehalveerd. Hier zullen met name kleine ondernemers van profiteren. Om dit te betalen is een zeer beperkte stijging van de OZB voor Niet-Woningen nodig.

Hans van Hooft jr.SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. licht het plan toe: “Bij de begroting presenteerden wij dit plan al in een niet uitgewerkte vorm. Vanwege de lastendiscussie hebben wij toen ons voorstel van tafel gehaald, ondanks dat het voor de kleine ondernemers geld zal besparen. Vervolgens hebben we de kritiekpunten verder uitgewerkt en hebben we berekend wat de financiële gevolgen zijn. Voor een ondernemer die reinigingsrecht betaalt met een eigen pand van 300.000 euro levert ons voorstel 122 euro op.”

Met het SP-voorstel zijn alle kleine ondernemers die reinigingsrecht betalen beter af. De socialisten stellen voor om het tarief van het reinigingsrecht te halveren. Bovendien zijn 200 bedrijven gekoppeld aan een woning. Deze krijgen zowel een aanslag afvalstoffenheffing voor het huishouden als een aanslag reinigingsrecht voor het bedrijf. Van Hooft: “Vaak wordt er amper afval geproduceerd en staat de aanslag dus niet in verhouding tot de hoeveelheid afval. Daarom willen wij af van de dubbele aanslag. Met ons voorstel wordt dit nu geregeld.”

Het voorstel wordt betaald door een kleine verhoging van de OZB voor Gebruikers en Eigenaren van Niet-Woningen. Van Hooft: “Voor Gebruikers gaat het om 0,0039% wat er bij het tarief komt en voor Eigenaren 0,0051%. Ondanks deze tariefsverhoging blijven we onder het tarief dat het college in haar originele begroting had voorgesteld.”

U bent hier