h

Aandacht voor het kind bij leerlingenvervoer

3 oktober 2009

Aandacht voor het kind bij leerlingenvervoer

De SP is verheugd over de eisen die bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer gesteld gaan worden.

Bert Velthuis“Het kind komt centraal te staan en dat is een goede zaak,” aldus SP-raadslid Bert Velthuis. “Voor de SP moesten een aantal zaken goed geregeld worden. Allereerst dat de taxichauffeur die met de leerlingen werken een opleiding krijgen en weten hoe ze met deze kwetsbare groep om moeten gaan. Ook een taxipaspoort is een goed middel. Zo kunnen ouders aangeven waar chauffeurs rekening mee moeten houden in de omgang met het kind. Dit is voor ouders een geruststelling en de chauffeurs weten beter wie ze in eht busje hebben. In Rotterdam is er 26 jaar over gepraat en in Nijmegen kunnen we het hopelijk in 2 maanden afhandelen. Ook moet er een onafhankelijk klachtenpunt komen, zodat ouders onbezwaard hun melding kunnen maken. Tot slot is er op ons voorstel opgenomen dat leerlingen van school ook naar de buitenschoolse opvang vervoerd worden, waar ouders hun kind dan kunnen ophalen.”

De wethouder zei toe nog een aantal zaken te onderzoeken hoe het juridisch in elkaar steekt, maar ze stond niet onwelwillend tegenover de voorstellen. Velthuis maakte dan ook complimenten voor de aanpak van de wethouder.

U bent hier