h

Deal or no deal bij de PvdA

3 juli 2008

Deal or no deal bij de PvdA

De laatste vergadering van de gemeenteraad is uitgelopen op een stevige botsing tussen de PvdA en de SP. Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden de coalitiepartijen PvdA, SP en GroenLinks een akkoord gesloten over de gemeentelijke belastingen. Tijdens de vergadering bleek dat de PvdA zich opeens niet meer aan die afspraak wenste te houden.

De coalitiepartijen PvdA,SP en GroenLinks hadden gezamenlijk afgesproken volgend jaar de Onroerend zaakbelasting (OZB) te bevriezen. SP en GroenLinks honoreerden deze wens van de PvdA op voorwaarde dat het jaar erop de afvalstoffenheffing zou worden afgeschaft. Door de kosten voor de vuilinzameling via de OZB te betalen gaan de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar tijdens de raadsvergadering bleek een afspraak met de PvdA geen afspraak te zijn.

Hans van Hooft jrSP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we afgesproken dat de gemeentelijke lasten niet zouden stijgen, maar ook niet zouden dalen. Concreet betekent dit dat de gemeentelijke heffingen jaarlijks worden geïndexeerd met de gemeentelijke kostenstijging. Als de PvdA hiervan wil afwijken, dan kan dat, maar alleen als we het daar met de drie coalitiepartijen over eens zijn. En we waren het erover eens. Het voorstel van de PvdA om de OZB in 2009 te bevriezen kost de gemeente 2 miljoen en levert de burger per saldo een lastenverlichting van minder dan 2 procent op. Daarbij krijgen de mensen in de duurste woningen de grootste lastenverlichting evenals bedrijven en woningverhuurders. Huurders worden van het PvdA-voorstel geen cent wijzer.”

Met het SP-voorstel gaan de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Van Hooft: “Ons voorstel kost de gemeente geen cent en het levert de burger veel meer op: we hebben het dan over een gemiddelde lastenverlichting van ruim 6 procent. En vrijwel de hele Nijmeegse bevolking gaat erop vooruit. Huurders gaan er met 64 euro het meest op vooruit. Huiseigenaren met een woning tot 250.000 euro zijn gauw 30 tot 40 euro goedkoper uit. Zelfs gezinnen met een woning tot 520.000 euro betalen geen cent meer. Daar tegenover staat mensen met een woning van 1 miljoen euro jaarlijks 60 euro meer kwijt zijn. En verder moeten bedrijven, woningcorporaties en huisjesmelkers ook meer betalen. Zo betaalt een bedrijf in een gehuurd pand en een omzet van 1 miljoen euro jaarlijks tussen de 150 en 300 euro meer aan gemeentelijke belastingen. Niet een bedrag waar een normaal bedrijf van wakker ligt.”

De afspraak was simpel volgens Van Hooft jr.: “In 2009 voeren we 2 procent liberale lastenverlichting door en in 2010 volgt 6 procent sociale lastenverlichting voor de bevolking. En dat lijkt me voor deze coalitie een zeer evenwichtige lastenverlaging.”

Tijdens de behandeling van de voorstellen in de gemeenteraad bleek tot verbazing van de SP dat de deal met de PvdA geen deal was. Van Hooft: “Als ik met mensen afspraken maak, dan ga ik ervan uit dat ze te vertrouwen zijn. En dat blijkt nu niet het geval te zijn.” Hierop trokken SP en GroenLinks hun steun in voor het PvdA-voorstel. Dit voorstel werd toch aangenomen omdat de oppositie met de PvdA meestemde.

Het college ontraadde het PvdA-plan, met name vanwege de onbekende financiële gevolgen. Nu zal bekeken worden wat deze precies zijn. Tegelijkertijd wordt ook de wens van de SP onderzocht om de afvalstoffenheffing in de OZB te integreren. Na de zomer krijgt deze discussie zeker een staartje.

U bent hier