h

SP: rioolbelasting bevriezen

13 mei 2008

SP: rioolbelasting bevriezen

Wat de SP betreft wordt komende twee jaar de rioolbelasting niet verhoogd. Dit is een van de voorstellen die de partij doet om de Nijmeegse woonlasten weer terug naar het landelijk gemiddelde te brengen.

Hans van Hooft jrSP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Door de stijging van de rioolbelasting is Nijmegen voor huiseigenaren zo'n beetje de duurste stad van Nederland geworden. We kwamen uit de middenmoot, en daar moeten we weer naar terug. Nijmegen hoeft niet de goedkoopste gemeente van Nederland te zijn, maar zeker ook niet de duurste. Voor huurders is Nijmegen al een van de goedkoopste gemeenten van Nederland.”

Dat de rioolbelasting fors is gestegen heeft alles te maken met de bijna 700 kilometer riool die in Nijmegen onder de grond ligt. Van Hooft jr.: “De gemeente verving tot 2005 slechts 1,5 kilometer per jaar. In dat tempo zouden we meer dan 400 jaar bezig zijn om het hele riool te vervangen. Iedereen snapt dat dit totaal onverantwoord is, vandaar dat de gemeente nu bezig is met een inhaalslag. Inmiddels blijkt dat de jaarlijkse aanpassing van het riool minder hoeft te kosten dan verwacht. De rioolbelasting voor 1 à 2 jaar bevriezen kan dus zonder dat er wordt ingeleverd op het noodzakelijke onderhoud.”

De SP heeft nog een andere maatregel in gedachte om het wonen in Nijmegen goedkoper te maken. Van Hooft jr.: “Dat kan door de afvalstoffenheffing weer te integreren in de OZB. Hierdoor betalen burgers en bedrijven samen voor de afvalinzameling op basis van de waarde van hun pand. Nu betalen burgers het grootste deel van de afvalinzameling met een vast bedrag per huishouden. De integratie van de afvalstoffenheffing in de OZB leidt ertoe dat burgers gemiddeld enkele tientjes minder belasting gaan betalen. Bovendien zijn huiseigenaren van kleine woningen beter af dan bewoners in een villawijk.”

De SP zal deze voorstellen doen bij de bespreking van de perspectiefnota, dit is de opmaat voor de begroting van 2009. Dan worden ook de politieke keuzes gemaakt die financieel vertaald zullen worden in de begroting. De partij verwacht dat er in de gemeenteraad voldoende steun is voor beide voorstellen om de gemeentelijke lasten voor burgers te verlagen.

U bent hier