h

Bewoners Beuningse Plas hebben de buik vol van de gebrekkige bestrating

22 mei 2008

Bewoners Beuningse Plas hebben de buik vol van de gebrekkige bestrating

De SP Beuningen heeft een enquête gehouden in het nieuwste gedeelte van de Beuningse Plas. De bewoners waren zeer positief over deze activiteit van de SP. Bij dit onderzoek kwam een flink aantal problemen naar voren. Veel bewoners wachten bijvoorbeeld al jaren op een behoorlijke bestrating in hun wijk. Op 29 mei komt er een vergadering in het Molenhuis in Beuningen waarvoor ook het college van B & W is uitgenodigd. Het college heeft inmiddels laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

Bij de enquête die de SP begin dit jaar afgenomen heeft in het winkelcentrum in Beuningen, was al gebleken dat er ernstige klachten zijn over de bestrating in de Beuningse Plas. Daarom werd besloten om dit verder uit te zoeken en te vragen of meer bewoners soortgelijke slechte ervaringen hadden. De straten met de problemen zijn met name de Zalmgracht, Palinggracht, Snoekgracht, Forelgracht en het Ganzeneiland. Op dinsdag 22 april en woensdag 23 april ging een groep SP-ers met enquêtelijsten op pad om huis aan huis aan de bewoners in deze straten te vragen welke problemen er waren.

Heel veel bewoners bleken bereid om te vertellen wat er niet goed is. In enkele straten wachten de mensen al bijna drie jaar op een fatsoenlijke bestrating. In regenperiodes is er veel overlast door de plassen en de modder, in tijden van droogte zijn het de stofwolken die een hoop vuiligheid geven. Maar er zijn ook nog andere zaken die de bewoners dwars zitten. In sommige straten wordt veel te hard gereden door het bouwverkeer maar ook door anderen. Vooral voor spelende kinderen levert dat gevaarlijke situaties op. Op een aantal plekken is er te weinig verlichting. Er is nog niets geregeld voor kinderen om te spelen. Al met al reden voor de buurtbewoners om erg ontevreden te zijn over de gemeente Beuningen die hen met vage beloften aan het lijntje houdt.

Bij het onderzoek is ook aan de bewoners gevraagd of ze een bijdrage willen leveren aan het oplossen van de problemen. Meer dan een kwart van de ondervraagden wilde dit wel. Om met de bewoners verder te praten over de problemen en de oplossing ervan, heeft de SP een wijkavond georganiseerd op 29 mei in het Molenhuis, Molenstraat 54 in Beuningen. Hiervoor zijn alle bewoners en belanghebbenden uitgenodigd. Ook het college van B & W is voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zij hebben de sleutel tot de oplossing van de problemen in handen. Het college heeft inmiddels laten weten niet aanwezig te kunnen zijn.

Rapport: Prettig wonen in de Beuningse Plas? (PDF)

U bent hier