h

Betaling ziektekosten bijstandsgerechtigden in stand houden

24 april 2008

Betaling ziektekosten bijstandsgerechtigden in stand houden

De gemeente moet de bestaande regeling in stand houden om voor bijstandsgerechtigden de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering te betalen aan de zorgverzekeraars. De gemeente betaalt dit door het bedrag in te houden op de uitkering. Dit voorkomt dat mensen onverzekerd raken of achterstand oplopen in de betaling.

Nu willen de zorgverzekeraars VGZ en CZ (waar de gemeente een contract mee heeft) van de regeling af. Waar eerst de gemeente de financiële risico’s liep, ligt dit risico sinds 2006 bij de zorgverzekeraars. Deze willen daar nu vanaf, ook omdat de uitvoering te veel werk zou kosten. Het college geeft aan de financiële risico’s ook niet te willen lopen.

Senay Akdemir“Het is een kwestie van uitvoering en dat is technisch op te lossen,” aldus SP-raadslid Senay akdemir. “Als de gemeente de premie inhoudt op de uitkering en aan de zorgverzekeraar betaalt, voorkomt dit dat mensen onverzekerd raken of betalingsachterstanden oplopen in hun ziektekosten. Met het nieuwe voorstel zijn we terug bij af, zonder dat dit nodig is. Het college heeft daarom de opdracht gekregen om de bestaande regeling in stand te houden.”

De motie: CAZ, zelfde regeling, maar andere werkwijze!

U bent hier