h

SP is verbaasd over politie-optreden Heyendaalseweg

9 mei 2007

SP is verbaasd over politie-optreden Heyendaalseweg

Op de website van geenstijl.nl is te zien hoe de politie in Nijmegen fietsers bekeurt die vanwege de wegopbreking op een stukje Heyendaalseweg de stoep nemen. De SP is verbaasd over het politie-optreden en vraagt vanavond tijdens de raadsvergadering om opheldering.

Hans van Hooft jrSP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: "Het gaat hier om een zeer drukke fietsroute van de Universiteit naar het Centrum. Wat is het geval. In plaats van dat de politie aan het begin van de wegopbreking fietsers erop wijst dat ze niet over het trottoir mogen fietsen, staat de politie aan het eind van de wegopbreking verdekt om het hoekje te wachten om vervolgens alle fietsers op de bon te slingeren. De bijzondere omstandigheden van een tijdelijke wegopbreking maken het voor de politie wel heel gemakkelijk om de kassa te laten rinkelen. De SP-fractie - en ik denk wij niet alleen - vindt het zeer onwenselijk dat de politie op deze wijze de verkeersregels handhaaft. Bovendien zijn wij van mening dat alle uitgeschreven boetes die op de Heyendaalseweg op deze wijze zijn verkregen alsnog worden kwijtgescholden."

Vragen aan het college van B en W:

  1. Bent u het met ons eens dat deze wijze van verkeershandhaving bij de tijdelijke wegopbreking van de Heyendaalseweg zeer ongewenst is? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om de politie er toe te bewegen op een andere wijze te handhaven?
  2. Bent u het met ons eens dat alle uitgeschreven boetes die op de Heyendaalseweg op deze wijze zijn verkregen alsnog worden kwijtgescholden? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om de politie er toe te bewegen deze verkeersboetes kwijt te schelden?

U bent hier