h

SP pleit voor lagere energiekosten stadsverwarming

13 februari 2007

SP pleit voor lagere energiekosten stadsverwarming

Bij de SP zijn klachten binnengekomen over de kosten die bewoners maken voor de stadverwarming en blokverwarming in bepaalde complexen in de stad. Deze kosten zijn hoger dan mensen met een gewone CV-installatie en men kan niet vrij kiezen voor een andere energieleverancier. De SP wil dat het college in overleg met corporaties en energieleveranciers tot aanvaardbare tarieven voor de bewoners komt.

Jos van RensSP-raadslid Jos van Rens: “Bij stadsverwarming worden woningen verwarmd middels een ondergronds netwerk van (warmwater) leidingen. Een eigen CV-ketel, boiler of geiser is niet meer nodig. Huishoudens zijn verplicht om energie middels dit systeem af te nemen van een bepaalde leverancier. Ze hebben dus geen keuzevrijheid en moeten de door de energiebedrijven in overleg met de gemeente vastgestelde tarieven betalen. Dus het is betalen of in de kou zitten. Iemand met een eigen CV-ketel en een vergelijkbare woning en vergelijkbaar huishouden is aanmerkelijk goedkoper uit. Wat de SP betreft worden de contracten herzien, zodat bewoners met stadsverwarming evenveel betalen als vergelijkbare situaties. Het is landelijk bekend dat afnemers van stadsverwarming gemiddeld 250 euro meer betalen per jaar aan energiekosten. Of dit winst is voor de energiebedrijven of dat stadverwarming hogere kosten kent, is niet duidelijk.”

De SP wil inzicht in de gemaakte afspraken over de stadsverwarming en vraagt het college of het mogelijk is de contracten met de energieleveranciers te herzien om tot acceptabele kosten voor de gebruikers te komen. Ook wil de SP weten of bewoners naar een gewone CV-installatie op gas kunnen overstappen wanneer de tarieven niet omlaag gaan.

U bent hier