h

SP: stel Rijk aansprakelijk voor kosten noodopvang asielzoekers

17 oktober 2006

SP: stel Rijk aansprakelijk voor kosten noodopvang asielzoekers

Naar aanleiding van een artikel in de Gelderlander van vorige week vraagt de SP fractie aan het Nijmeegse College om het Rijk aansprakelijk te stellen voor de kosten van de noodopvang voor op straat gezette asielzoekers. De SP roept het College op zich aan te sluiten bij de gezamenlijke claim van een aantal gemeenten om het Rijk op te laten draaien voor de kosten die zij maken om asielzoekers op een humane manier op te kunnen vangen.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk: “Als stad hebben we er bewust voor gekozen om de noodopvang voor op straat gezette asielzoekers jaarlijks met zo’n 100 a 120 duizend euro te subsidiëren. De SP ondersteunt dit beleid van harte, maar vindt ook dat dit primair de taak van de landelijke overheid is. Met deze claim willen we de kosten van die opvang dan ook terugleggen bij het Rijk.”

Van Dijk: “Op dit moment weigert de landelijke overheid niet alleen de asielzoekers humaan op te vangen, ze dreigt zelfs met bestuursdwang tegen gemeentes die de opvang wel op zich nemen. Tot nu toe heeft de minister Nijmegen nog niet aangesproken, maar met deze claim lopen we dat gevaar wel. Om te voorkomen dat we met de claim onze eigen glazen ingooien, moet Nijmegen het onderwerp in de G26, de 26 grootste gemeenten in Nederland, op de agenda zetten en samen een vuist maken tegen dit landelijke beleid. Met name gezien de komende landelijke verkiezingen en coalitieonderhandelingen is het nu belangrijk om aan te dringen op verandering.”

Lees de schriftelijke vragen

U bent hier