h

Atoomschuilkelder als fietsenstalling

22 juni 2006

Atoomschuilkelder als fietsenstalling

SP-raadslid Jos van Rens stelt voor om de atoomschuilkelder bij het station om te bouwen tot gratis bewaakte fietsenstalling. Hier zouden ook verkeerd gestalde fietsen in de openbare ruimte en door toezichthouders verwijderde fietsen kunnen worden gestald.

Bij de aanleg van de tunnel onder het Centraal Station in de 60’er jaren van de vorige eeuw is boven de tunnel een atoomschuilkelder aangelegd. Omdat deze atoomschuilkelder in tijden van oorlog of rampen voor burgers gebruikt kan worden is ventilatie en verlichting aanwezig. Gelukkig hebben zich na de Tweede Wereld Oorlog geen rampen meer voorgedaan. Van Rens licht zijn plan verder toe: “Deze schuilkelder is zowel vanaf het Stationsplein met een korte trap met aanpassingen voor fietsers, als vanaf de westkant van de tunnel gemakkelijk bereikbaar. De vraag naar gratis bewaakte stallingsplekken bij het station blijft toenemen, zoals we al eerder aantoonden met het tellen van fietsen. De schuilkelder kan ook als tijdelijke stalling worden gebruikt, bijvoorbeeld als de huidige stalling bij het station een tweede laag krijgt en daardoor niet gebruikt kan worden.”

Lees de schriftelijke vragen van de SP-fractie over dit plan.

U bent hier