h

SP- actie voor burgers Lent en Veessen/Wapenveld met succes bekroond

14 april 2006

SP- actie voor burgers Lent en Veessen/Wapenveld met succes bekroond

Alle Gelderse statenleden gaven gisteren hun steun aan een motie, die staatssecretaris Schultz en de Tweede Kamer oproept om serieus onderzoek te doen naar alternatieve opties voor de fel omstreden dijkverlegging bij Lent en hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Daarmee oefenen ze stevige druk uit op “Den Haag”. De Tweede Kamer beslist eind deze maand definitief over “Lent” en “Veessen”. De SP- statenfractie, die vorig jaar nog als enige het verzet van de bewoners tegen deze twee maatregelen steunde, is erg blij met deze ontwikkeling: “ dit is een groot succes voor de bewoners”.

In het plan “Ruimte voor de Rivier” zijn de acties gebundeld die Rijkswaterstaat wil ondernemen om ook in de toekomst Nederland te vrijwaren van overstromingen. De SP vindt veiligheid in de toekomst natuurlijk ook heel belangrijk. Maar de partij stoorde zich al geruime tijd aan het feit dat noch Rijkswaterstaat, noch de andere partijen in Provinciale Staten, aandacht toonden voor de problemen die sommige maatregelen opleveren.

Lees verder op de website van de SP-fractie in de Gelderse Staten

U bent hier