h

Nachtegaalplein: SP-wethouders gaan de deuren langs

26 februari 2006

Nachtegaalplein: SP-wethouders gaan de deuren langs

De SP-wethouders Hans van Hooft en Peter Lucassen gaan komende maandag de deuren langs op en rond het Nachtegaalplein. In dit stukje Wolfskuil hield de SP vorig jaar een buurtonderzoek vanwege sloopplannen van woningstichting Portaal.

De SP is vier jaar lang actief in de raad en op straat maar doet er in verkiezingstijd een schepje bovenop. De SP brengt politiek bij de mensen thuis, letterlijk. Aanbellen in heel Nijmegen lukt niet, daarvoor zijn de aantallen zelfs voor een actieve partij als de SP simpelweg te groot, maar heel Nijmegen krijgt van de SP wel een folder in de brievenbus (behalve de NEE NEE stickers) en delen krijgen de SP-kandidaten aan de deur.

Maandag staat het Nachtegaalplein op de agenda. De SP heeft een bijzondere band met deze buurt. De SP heeft als topprioriteit meer betaalbare huurwoningen en is dan ook kritisch bij sloopplannen. In de praktijk komen er vaak minder betaalbare huurwoningen terug en zo dreigen de tekorten eerder groter dan kleiner te worden. In het Nachtegaalplein hield de SP een wijkenquête waaruit bleek dat de helft van de bewoners niets ziet in sloop van het Nachtegaalplein en omgeving. Samen met bewoners is een comité opgericht om zoveel mogelijk betaalbare huurwoningen in de buurt te krijgen/houden.

Vorige week ging de SP ook al van deur tot deur in Meijhorst en Leuvensbroek. In december werd al een deel van Heseveld gedaan. In alle drie de wijken waren de reacties positief: Mensen zijn verbaasd dat een politieke partij langs komt en persoonlijk met ze praat. De SP gaat ook nog aanbellen in een paar andere wijken.

Vorig jaar deed de SP ene buurtonderzoek rond het Nachtegaalplein. Aanleiding hiervoor was de berichtgeving eind dat woningbouwvereniging Portaal plannen had om huizen op en rond het Nachtegaalplein te gaan slopen. Uit het onderzoek bleek dat slechts een heel kleine meerderheid vóór sloop van de woningen was. Dit had sterk te maken met het achterstallige onderhoud van de woningen. De SP heeft samen met de bewoners een buurtcomité opgericht om de belangen van de bewoners te behartigen rondom de sloopplannen.

Zie ook het nieuwsbericht van juli 2005: Bewoners verdeeld over mogelijke sloop Nachtegaalplein.

U bent hier