h

Depla moet meer doen om dijkteruglegging Lent te voorkomen

17 oktober 2005

Depla moet meer doen om dijkteruglegging Lent te voorkomen

De SP stelde op woensdag 12 oktober zowel in het stadhuis van Nijmegen als in het Provinciehuis in Arnhem de dijkteruglegging in Lent aan de orde. De fracties zijn tegen de dijkteruglegging en pleiten voor het plan Van Ellen, wat een binnendijkse oplossing is. De hele gemeenteraad van Nijmegen staat achter dit alternatief.

Hans van Hooft jr.“Net zoals we gezamenlijk de verkeersproblematiek in de regio hebben aangepakt, zou dat nu rondom de hoogwaterproblematiek moeten.” Aldus SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. “Het verbaasd me dat Nijmegen als een van de weinigen in het overleg over de dijkteruglegging het plan Van Ellen een kans wil geven. Wethouder Depla moet er voor zorgen dat de andere partijen dit standpunt overnemen. De bewoners staan achter dit plan, net zoals de hele gemeenteraad.Waarom neemt Gedeputeerde Staten dan, zonder discussie met Provinciale Staten, de beslissing om aan de staatssecretaris mee te delen dat Gelderland voor de dijkteruglegging is? Hiermee wordt de kans op realisering van het plan Van Ellen kleiner in plaats van groter. Een gezamenlijk standpunt heeft veel meer kans van slagen en leidt tot minder scheve gezichten.”


Hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent: nieuwe statendiscussie
(13 oktober 2005)
Flyer- actie tegen dijkverlegging Lent (10 oktober 2005)

U bent hier