h

Combineer buurtwinkels met seniorenwoningen

15 september 2005

Combineer buurtwinkels met seniorenwoningen

De gemeenteraad heeft de detailhandel van Nijmegen onder de loep genomen. Er is door de raad gekeken naar de verschillende buurtwinkelcentra en de ontwikkelingen in het centrum. Ook de ontwikkelingen van grootschalige detailhandel in de Waalsprong zijn bestudeerd.

Agnes Lewe De SP is te spreken over de uitkomsten en de toekomstplannen voor de Nijmeegse detailhandel, maar mist een belangrijk punt. SP-raadslid Agnes Lewe: “De wethouder is vergeten om te kijken hoe met name winkelcentra in de Nijmeegse wijken beter ondersteund kunnen worden. Er zijn er een aantal die goed lopen, maar de wat kleinere dreigen op den duur verloren te gaan. Dat betekent een verschraling van het winkelaanbod voor mensen vlak bij huis. Als SP stellen we dan ook voor om te kijken of zogenaamde woon-zorgzones (seniorenwoningen en bijbehorende voorzieningen) in de buurt van de winkels kunnen komen. Zo sla je twee vliegen in een klap. Oudere mensen hebben winkels vlak in hun buurt en de winkels hebben dus een bepaalde klandizie. Daarnaast is het voor senioren dan gemakkelijker om langer zelfstandig te blijven wonen.”

De SP-motie waarin het idee is samengevat, is in de gemeenteraad aangenomen. Lees hier de motie.

U bent hier