h

SP: Geen Dukenburgs warmtenet met leveringsmonopolie marktpartij

20 december 2023

SP: Geen Dukenburgs warmtenet met leveringsmonopolie marktpartij

Foto: Peter Asquith / Creative Commons

De Nijmeegse SP-fractie wil dat buurtbewoners meer te zeggen krijgen bij het Dukenburgse warmtenet en dat er geen markpartij het monopolie krijgt op de levering van warmte. Fractievoorzitter Hans van Hooft: “Als we een marktpartij monopolist maken voor de levering van warmte, betekent dat alleen maar hogere kosten voor de bewoners. We hebben nu een gouden kans om herhaling van het drama met Nuon (nu Vattenfall) in Nijmegen Noord te voorkomen.”

In Dukenburg werkt de gemeente Nijmegen aan een warmtenet. Zo kan het stadsdeel van warmte worden voorzien, zonder dat daar nog langer aardgas voor nodig is. De gemeente wil hierbij een marktpartij 39 procent van de aandelen geven in ruil voor een leveringsmonopolie. De SP wil de warmte het liefst laten leveren door een overheidsbedrijf, bijvoorbeeld het provinciaal warmtebedrijf, en zolang dit wettelijk niet kan een of meer marktpartijen met een leveringsvergunning inhuren op tijdelijke contractbasis. Zo verwacht de partij te voorkomen dat bewoners straks opdraaien voor de bedrijfswinsten. Van Hooft: “Wie een marktpartij het leveringsmonopolie geeft, kiest voor hogere kosten, helemaal als ze voor 39 procent investeren in het warmtenet, waarvoor ze een veel hoger rendement eisen dan de gemeente of de provincie doet. Een warmteleverancier inhuren die alleen meterstanden opneemt en factureert, is vele malen goedkoper dan een marktpartij die eigenaar is van een groot deel van de infrastructuur en het monopolie heeft op levering van warmte. We zien nu bij het warmtenet in Noord, met Vattenfall als monopolist, wat dat betekent. Bewoners betaalden vorig jaar meer dan tien keer de inkoopprijs voor warmte en betalen zich blauw aan energie. En ondertussen vult Vattenfall zijn zakken, met goedkeuring van de Nederlandse overheid. Die fout moeten we niet opnieuw maken. Toen Nuon het monopolie kreeg in Nijmegen Noord was alleen de SP tegen. Nu zeggen alle partijen in de gemeenteraad spijt te hebben van de keuze die ze toen maakten, maar weigeren ze vervolgens om zaken terug te draaien. En vervolgens maken ze in Dukenburg gewoon weer dezelfde fout. Gelukkig heeft een meerderheid zich nu wel uitgesproken om een marktmonopolist mogelijk buiten de deur te houden.”

De SP wil buurtbewoners een veel grotere stem geven dan het college van GroenLinks, D66 en Stadspartij Nijmegen nu doet. Een energiecoöporatie is in het voorstel van de gemeente nu nog goed voor maximaal tien procent van de aandelen. De SP wil bewoners een positie geven tot het wettelijk maximum van 49 procent van de aandelen in het warmtenet. “Er is nu nog volstrekt onduidelijk welke positie bewoners krijgen in de energiecoöporatie. Als het aan de SP ligt hebben alle afnemers van warmte straks volledige en gelijkwaardige zeggenschap binnen de energiecoöporatie, die daarmee de belangen van alle bewoners vertegenwoordigt. En bewoners hebben een glashelder belang: leveringszekerheid voor een zo laag mogelijke prijs.”

Reactie toevoegen

U bent hier