h

Stop kap gezonde bomen

28 februari 2023

Stop kap gezonde bomen

Foto: Eric de Redelijkheid / Creative Commons

Nijmegen moet onmiddellijk stoppen met het kappen van gezonde bomen in Park Brakkenstein. Dat vindt SP-gemeenteraadslid Biljana Marković, die samen met de PvdD schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “Als wij onszelf een groene gemeente willen blijven noemen, moeten we bomen alleen kappen als de veiligheid in het geding is.”

Sinds eind vorig jaar is er onrust onder groenminnend Nijmegen over de voorgenomen kap van 203 bomen in Park Brakkenstein. Dat betreft tenminste 63 gezonde bomen. De gemeente zegt daarmee het park ‘naar het gewenste niveau te brengen’ en ‘de uitstraling terug te geven die het als Rijksmonument verdient’. Omwonenden zijn tegen de kap en lanceerden een petitie die inmiddels al meer dan 3800 keer is ondertekend. Inmiddels heeft dit er al toe geleid de kap van alle bomen die niet onveilig zijn wordt uitgesteld en dat de 56 bomen die in botanische tuin de Hortus staan niet gekapt worden. Ook is toegezegd dat er niet gekapt wordt tijdens het broedseizoen. Er blijft echter onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren en welke bomen verder wel of niet gekapt gaan worden.

De SP is er niet gerust op. Marković: “De kapvergunning wordt zogezegd uitgesteld, maar was al verleend. Dat betekent dat hoe dan ook in de toekomst gekapt gaat worden. We moeten voorkomen dat gezonde bomen sneuvelen. Nijmegen blijf af van het bestaande, gezonde groen.  En laat zoveel mogelijk de natuur zijn gang gaan, want ook zieke en dode bomen hebben zijn waarde. In de stammen van gekapte bomen  kunnen  dieren zich  nestelen. Gekapt hout laat je liggen. Wat we zeker niet moeten doen, is kaphout verbranden. Dat stoot namelijk te veel CO² uit. Verder moeten er vóór de kap nestkasten geplaatst worden in het park. Anders kunnen dieren die nu nog in de te kappen bomen leven geen ander onderdak vinden. Het is ook niet nodig om oudere bomen te kappen om ruimte te geven voor jongere. Die kunnen namelijk prima groeien zonder direct zonlicht, de schaduw van oudere bomen beschermt ze zelfs tegen verschroeiïng. Kortom, ons kapbeleid kan een stuk beter en gaat nog te veel uit van verkeerde of achterhaalde aannames. Laten we daarom kiezen voor een groen kapbeleid, dat bijdraagt aan de biodiversiteit in onze stad.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier