h

SP op de bres voor behoud van bomen in Nijmegen

22 december 2022

SP op de bres voor behoud van bomen in Nijmegen

Foto: Eric de Redelijkheid / Creative Commons

Om ruimte te maken voor een nieuw zwembad bij de Jan Massinkhal worden een paar voetbalvelden aan bos en bomen gekapt, terwijl er 500 meter verderop een betere locatie beschikbaar is voor het nieuwe zwembad op de Winkelsteeg. "Een volstrekt idiote keuze om hier zoveel bomen te kappen", aldus SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. "Afgelopen 20 jaar hebben we met de SP in het college altijd het groen in de stad beschermd. En nu de SP niet meer in het college zit, trekken GroenLinks, Stadspartij en D66 gelijk de kettingzaag uit de kast. Geen boom in Nijmegen is nog veilig en moet elke dag voor zijn leven vrezen met deze zogenaamd groene coalitie."

De laatste tijd staat het groen in Nijmegen steeds vaker onder druk. Onlangs nog werden op het terrein van de oude Montessorischool aan de Berg en Dalseweg 120 bomen gekapt. Dat gebeurde zelfs voordat de gemeenteraad vergaderd had over de nieuwe bestemming.
De SP maakt zich zorgen om het grote aantal bedreigde bomen. Daarom werden samen met de Partij voor de Dieren meerdere voorstellen ingediend tijdens een ander agendapunt op de raadsvergadering: de nieuwe regels over de kapvergunningen.
Het voorstel van het zogenaamd groene college bevatte meerdere versoepelingen. De kwalijkste: voor het ‘dunnen’ van bossen zou in de meeste gevallen geen vergunning meer nodig zijn. Fractievolger Stijn van Uffelen: “Dunnen is het kappen van sommige bomen uit het bos. Dat kan bijdragen aan een gezonder bos, maar wordt ook vaak als excuus gebruikt voor andere doeleinden. Omdat ons voorstel een meerderheid kreeg, wordt de vergunningplicht niet versoepeld. Zo kunnen bewoners tegen twijfelachtige plannen tenminste nog bezwaar kunnen maken.”
De bescherming van bomen tijdens zo’n procedure is zelfs verscherpt. Dat is het gevolg van een ander aangenomen voorstel. Aanvragers van een kapvergunning worden er voortaan op gewezen dat ze pas na de bezwaartermijn mogen gaan kappen. Ook mag de kap nog niet plaatsvinden zonder bouwvergunning. Als een bouwproject onverhoopt toch niet doorgaat, zijn de bomen dus nog niet verloren.
Een laatste voorstel tot aanscherping redde het helaas niet. De SP had graag gezien dat ook kleine bomen met een stamomtrek vanaf 65 centimeter bescherming krijgen. Dat idee haalde net geen meerderheid, waardoor het collegevoorstel van 95 centimeter van kracht blijft. Van Uffelen: “We blijven ons inzetten voor het behoud van bomen in de stad, ook buiten de raad, door samen met bewoners actie te voeren.”

Reactie toevoegen

U bent hier