h

Groen Veur Lent, meer woningen elders in de stad

12 juli 2022

Groen Veur Lent, meer woningen elders in de stad

Foto: Marij Feddema

Nu de woningbouw op Veur Lent niet doorgaat, moeten de ontstane tekorten opgevangen door elders in de stad meer woningen te bouwen. Dat bepleit SP-fractievolger Yurre Wieken, die hierover twee voorstellen indient. “Andere fracties stellen nu voor om dure woningen in de Hoge Bongerd te bouwen en een greep uit de financiële reserves van de stad. Als we in plaats daarvan méér woningen bouwen elders in de stad, slaan we twee vliegen in een klap.”

Vorig jaar ontstond protest tegen de geplande bouw van honderd woningen op Veur Lent. Veel mensen wilden dit gebied groen houden. De SP steunde deze oproep en nam het initiatief tot een stadspeiling. De uitslag kwam begin mei: 49 % van de stad wil een groen Veur Lent. Andere scenario’s voor het gebied, met meer bebouwing, kregen veel minder steun. Met uitzondering van de VVD nemen alle partijen in de gemeenteraad deze democratische uitspraak van de stad over.

Wel moet er nu geld gevonden worden, want het schrappen van woningen op Veur Lent betekent een tekort van 13 miljoen. Er was immers gerekend op het verkopen van de grond aan een woningcorporatie of particuliere ontwikkelaar. Wieken: “Er wordt nu voorgesteld om dit gat op meerdere manieren te vullen: 1 miljoen door het bouwen van extra horeca in het gebied, 6 miljoen door ‘intensivering’ van de geplande woningbouw bij de Hoge Bongerd en door 7 miljoen uit de financiële reserves van de gemeente te halen. ‘Intensivering’ bij de Hoge Bongerd betekent dat daar grotere en dus duurdere woningen komen. Omwonenden is echter beloofd dat wijzigingen in Veur Lent niet op hen afgewenteld zouden worden. En duurdere woningen betekent niet méér woningen, dus netto compenseer je die honderd van Veur Lent daarmee niet. De SP heeft altijd gezegd: we kunnen prima ergens anders extra woningen bouwen ter compensatie.”

Dat stelt de SP nu ook voor. Wieken: “Het gros van dit tekort kunnen we compenseren door op andere plekken in de stad extra woningen te bouwen. Dan levert het schrappen van de bouwplannen op Veur Lent netto zelfs méér woningen op. We hebben momenteel een hoop woningbouwplannen in de stad waar extra woningen toegevoegd kunnen worden. Laten we dat dan ook doen, want de woningnood is nog steeds hoog.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier