h

ODRN moet stoppen met intimidatie milieudeskundige

14 april 2022

ODRN moet stoppen met intimidatie milieudeskundige

Foto: SP

De omgevingsdienst ODRN moet onmiddellijk stoppen met het intimideren van kritische deskundigen, eist de Nijmeegse SP. SP-gemeenteraadslid Hans van Hooft stelt vragen aan het Nijmeegse stadsbestuur over de druk die wordt uitgeoefend op Cor Coenrady, de milieudeskundige die de overtredingen van asfaltcentrale APN onthulde. “Nijmegen moet zich binnen de  ODRN verzetten tegen dit soort praktijken. Wie misstanden aankaart verdient bescherming, geen juridische dreigementen.”

Vorig jaar onthulde Coenrady dat de APN veel meer uitstoot dan wettelijk is toegestaan. De ODRN, verantwoordelijk voor milieutoezicht, had eerder geweigerd de documenten met omwonenden te delen. De onthullingen van Coenrady leidden tot Kamervragen en fel debat in de gemeenteraad. Inmiddels heeft de ODRN hem per brief gesommeerd om zijn schaduwdossier over APN te vernietigen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de ODRN met een financiële schadeclaim. De SP vindt deze juridische strijd tegen een deskundige die misstanden openbaart immoreel. Van Hooft: “Dit soort betrokken en kritische deskundigen moeten we juist veel beter beschermen. Wanneer er een juridische strijd tegen ze wordt gevoerd, is de drempel om misstanden aan te kaarten torenhoog. Dat is hoe dingen die niet deugen verborgen blijven. Niet voor niets was SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak initiatiefnemer van het Huis voor Klokkenluiders, waar mensen zich kunnen melden en er bescherming geboden wordt. De ODRN moet achter grote vervuilers als APN aangaan in plaats van Coenrady aan te vallen. Nijmegen zou als deelnemende gemeente binnen de ODRN pal achter deze man moeten gaan staan.”

Reactie toevoegen

U bent hier