h

“De Rode lijn” Nijmeegs oud-Statenlid schrijft boek over de SP in de Gelderse Staten

17 juni 2021

“De Rode lijn” Nijmeegs oud-Statenlid schrijft boek over de SP in de Gelderse Staten

Foto: Agnes Lewe / SP Gelderland

Voormalig nestor van de Provinciale Staten van Gelderland Agnes Lewe publiceerde op 1 juni 2021 haar boek  “De Rode Lijn – Een Geschiedenis van de SP in de Gelderse Staten”. Hierin is ze op zoek gegaan naar de allereerste pogingen van de socialisten om een plek te veroveren in het Gelders Parlement. En hoewel de focus ligt bij de SP-fractie is het daarmee ook een stuk geschiedenis van de Gelderse Staten. Vanuit eigen ervaring beschrijft Agnes hoe de SP consequent bezig is geweest om een tegenmacht te organiseren tegen de Gelderse bestuurders. Maar ook laat ze zien dat de SP meer is dan een tegenpartij. Zo blijken door de jaren heen SP-ideeën van het eerste uur toch overgenomen te zijn door de partijen die het voor het zeggen hebben in Gelderland.

Na drie keer vergeefse pogingen in 1982, 1987 en 1991 komt de SP in 1995 voor het eerst in de Gelderse Staten. Agnes Lewe, SP-Statenlid van 2003 tot 2019, volgt de fractie chronologisch aan de hand van de provinciale verkiezingsprogramma’s van de SP, het archief van de Provincie en de talloze stukken uit haar eigen archief. Zij schetst een beeld van een fractie die haar weg vindt in de parlementaire wereld en zichzelf scherp houdt door acties te organiseren en samen te werken met lokale afdelingen. Agnes kiest nadrukkelijk voor een persoonlijke geschiedenis, is zakelijk kritisch en spaart zichzelf en haar fractiegenoten niet. Zij schetst ook hoe de Staten langzaam hun rol hebben laten inperken door een handig optredend college van Gedeputeerde Staten. Het boek sluit af met enkele ‘Mijmeringen’ over dat bij de meeste mensen zo weinig bekende politieke orgaan: de Provinciale Staten.

Het mooi geïllustreerde boek omvat 248 pagina’s en is verkrijgbaar bij de SP-fractie Gelderland gelderland@sp.nl. U kunt het boek kopen door € 17,- over te maken naar IBAN NL 16 RABO 0328832677 t.n.v. SP fractie Gelderland te Arnhem.Vergeet niet uw naam en postadres te vermelden.

Reactie toevoegen

U bent hier