h

SP feliciteert bewoners: 'Baas in eigen buurt over parkeren'

12 november 2020

SP feliciteert bewoners: 'Baas in eigen buurt over parkeren'

Foto: SP / SP

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat bewoners democratische zeggenschap behouden als het gaat om de vraag: wel of niet invoeren van betaald parkeren. Dat is een doorslaand succes voor de actie die op initiatief van de SP werd gestart: “Betaald parkeren? Wij blijven baas in eigen buurt!” Met honderden posters achter de ramen, bijna 1000 handtekeningen, en meer dan 500 inspraakreacties is de Nijmeegse politiek overtuigd dat de parkeerplannen van wethouder Tiemens geen doorgang moeten vinden.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft is als initiatiefnemer van de actie zeer verheugd met dit resultaat: “Opnieuw blijkt als mensen georganiseerd in verzet komen, dat er politiek heel veel te winnen is. Alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren steunen de parkeerplannen van het college nog. Alle andere partijen in de gemeenteraad willen dat bewoners democratische zeggenschap houden. Dat is een fantastisch resultaat waar we trots op mogen zijn. Het maakt dan niet zoveel uit of we nu verder gaan met het huidige systeem met een buurtreferendum, of dat er een nieuw systeem komt waarbij 50 procent van de bewoners moet pleiten voor invoering van betaald parkeren, zoals D66 voorstelt. In beide gevallen komt er alleen betaald parkeren als een meerderheid van de buurt dit wil. Waar de wethouder in grote delen van Nijmegen-West betaald parkeren van bovenaf wilde opleggen, zal de buurt zich nu eerst moeten uitspreken voordat er betaald parkeren komt.”

Bij nieuwbouwplannen rond het spoor en Dijkkwartier worden te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd. Daardoor ontstaat er onvermijdelijk parkeeroverlast voor omwonenden. “Met de huidige parkeernota maakt de wethouder meer problemen dan ze oplost”, aldus SP-fractievoorzitter van Hooft. Het is de vraag of de gemeenteraad zich ook hiertegen gaat uitspreken. Hans van Hooft: “Rond het spoor worden 2000 woningen gerealiseerd zonder de huidige parkeernormen toe te passen. De wethouder redeneert dat sociale huurwoningen anders te duur worden en dat deze dan niet gebouwd worden. Daarmee gaat ze volledig voorbij aan het feit dat woningcorporaties over meer dan genoeg middelen beschikken om een onrendabele top op nieuwbouwwoningen te betalen. Verder legt ze de rekening voor het gebrek aan parkeerruimte neer bij bewoners in de omgeving. Dat deugt niet. Daarom gaat de SP-fractie voorstellen om ook rond het stationsgebied voldoende parkeerplaatsen te realiseren, zodat de omgeving niet met overlast wordt opgezadeld. Ook stellen we voor om bij de Honig geen betaald parkeren in te voeren voor bezoekers, omdat dit anders onvermijdelijk leidt tot betaald parkeren in de wijk.”

Volgens Van Hooft is het zo dat de huidige parkeernormen niet eerlijk zijn: “Sociale huur betaalt nu een deel van de parkeerplaatsen voor koopwonigen in de buurt. Met de huidige parkeernormen moeten bij een sociale huurwoning net zoveel parkeerplaatsen komen als bij een even grote koopwoning, terwijl iedereen op zijn vingers kan natellen, dat bij tien bijstandsgezinnen in een sociale huurwoning minder auto’s voor de deur staan dan bij tien koopwoningen met tweeverdieners. Er moeten dus eerlijkere parkeernormen komen die overeenkomen met de werkelijke parkeerbehoefte van toekomstige bewoners. De bouw van een sociale huurwoning wordt daarmee goedkoper en een koopwoning iets duurder, maar dan zijn de lasten wel eerlijk verdeeld. Hopelijk gaat een meerderheid van de gemeenteraad dit voorstel steunen.”

Reactie toevoegen

U bent hier