h

Verzet tegen gedwongen betaald parkeren in Nijmegen-West gaat door

29 oktober 2020

Verzet tegen gedwongen betaald parkeren in Nijmegen-West gaat door

Foto: SP / SP

De Nijmeegse SP roept bewoners van Nijmegen-West op om hun stem te laten horen naar de gemeenteraad. Die houdt op 4 november een vergadering over het parkeerbeleid waar inwoners kunnen inspreken. Het protest ‘Betaald parkeren? Wij blijven de baas in eigen buurt!’ heeft al tot aanpassing van de plannen geleid: in een deel van Nijmegen-West is betaald parkeren voorlopig van de baan. De SP feliciteert bewoners met de behaald winst, maar wil dat de meerderheid van de buurtbewoners bepaalt of er wel of geen betaald parkeren wordt ingevoerd, zoals nu ook al het geval is.

Er is een serieuze kans dat de gemeenteraad de huidige parkeerplannen gaat afwijzen, en dat een meerderheid het voorstel van de SP gaat steunen om de zeggenschap van bewoners te behouden.

De aangepaste parkeerplannen van het college komen samengevat op het volgende neer:

• Buurtbewoners zijn niet langer baas in eigen buurt. De democratische zeggenschap wordt om zeep geholpen. Tot nu toe beslist een meerderheid van de buurt over wel of niet invoeren van betaald parkeren. In de nieuwe plannen hoeft nog maar 10 procent van de buurtbewoners parkeeroverlast te ervaren. Als gemiddeld meer dan 4 van de 5 de parkeerplaatsen bezet zijn, krijgt een buurt automatisch betaald parkeren.

• Bij nieuwbouwplannen rond het spoor en Dijkkwartier worden te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd waardoor er onvermijdelijk parkeeroverlast ontstaat voor omwonenden. In deze gebieden wordt nu betaald parkeren opgelegd zonder instemming van bewoners.

Op woensdag 4 november krijgen bewoners de kans om bij de gemeenteraad in te spreken. En op woensdag 11 november bespreekt de gemeenteraad voor het eerst de aangepaste parkeerplannen van het college. Bewoners kunnen tot die tijd een meerderheid van de raadsleden overtuigen: Betaald parkeren? Wij blijven baas in eigen buurt! Verder moet duidelijk worden dat er bij nieuwbouwprojecten voldoende parkeergelegenheid moet komen, zodat de omgeving niet met parkeerproblemen wordt opgezadeld.

De SP roept bewoners alle bewoners in West op om de gemeenteraad te overtuigen dat deze parkeerplannen van tafel moeten. Dat kan door per e-mail een persoonlijke boodschap te sturen naar alle gemeenteraadsleden: gemeenteraad@nijmegen.nl

Op woensdag 4 november kunnen bewoners gemeenteraadsleden persoonlijk toespreken over de parkeerplannen bij de inspraak voor de gemeenteraad. U kunt zich daarvoor aanmelden bij griffie@nijmegen.nl

Reactie toevoegen

U bent hier