h

Goed nieuws: verbod varend ontgassen definitief

24 februari 2020

Goed nieuws: verbod varend ontgassen definitief

Foto: SP

Tankers mogen niet langer varend giftige reststoffen ontgassen.  In december diende de SP een motie in voor een verbod op varend ontgassen die werd aangenomen door de Tweede Kamer. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten deze motie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het ontgassen is vooral schadelijk voor met name het scheepspersoneel, maar ook voor het milieu en omwonenden.

Vorige zomer kwamen tientallen SP'ers uit verschillende Gelderse afdelingen bijeen op de landtong bij Fort Pannerden in Doornenburg voor een week durende actie waarbij tientallen tankers betrapt werden op lozen van giftige gassen. Het betrof een actie die vooral het doel had om de inzet van de SP in de Tweede Kamer te ondersteunen voor een landelijk verbod van het varend ontgassen.

Nederland voldoet, door het besluit voor een landelijk verbod, nu wel aan het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI. Tankers moeten voortaan altijd gebruik maken van installaties bedoeld voor het ontgassen van tankers.

Marij Feddema, gemeenteraadslid van de Nijmeegse SP en tevens één van de dagelijks aanwezige SP'ers, spreekt van een succesvolle en bovenal leuke actie. En bedankt alle SP'ers die zich voor de actie hebben ingezet.

Reactie toevoegen

U bent hier