h

Varend ontgassen verboden vanaf komende zomer

19 december 2019

Varend ontgassen verboden vanaf komende zomer

Foto: Agnes Lewe

Er komt een eind aan het ontgassen van gevaarlijke stoffen op onze rivieren. Op 17 december werd in de Tweede Kamer een motie van de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks aangenomen die hiertoe oproept. Dat is een mooi resultaat voor de actie van de SP die afgelopen zomer ruim aandacht kreeg in de media. SP-ers bivakkeerden dagenlang langs de rivier om schepen te spotten op het lozen van gassen: de actie-Gifspot. Zomer 2020, zo eisen de indieners van de motie, moet er een landelijk verbod van kracht zijn.

Afgelopen zomer vroegen verschillende Gelderse SP-afdelingen, waaronder afdeling Nijmegen, aandacht voor het illegaal lozen van benzeen en andere gevaarlijke stoffen op onze rivieren. Dat deden zij door, vanuit een vaste plek bij Fort Pannerden, een week lang de scheepvaart op de Rijn aldaar te volgen.

Benzeen en andere giftige stoffen blijven achter in het ruim van de schepen nadat de lading is gelost (meestal in Rotterdam) en moeten worden verwijderd voordat de schipper een nieuwe lading kan aannemen. Voor dat ontgassen staan installaties langs de grote rivieren. Maar voor het gebruik daarvan moet worden betaald. Overigens zijn er onvoldoende installaties en zal er pas sprake kunnen zijn van consequent controleren als er een landelijk verbod wordt ingevoerd. "Zelfs Rijkswaterstaat is het met ons eens, net zoals de politie. Ze geven ons nota bene tips en ergeren zich eraan dat ze niet mogen ingrijpen." De actie leidde tot veel contacten met onder meer binnenvaartschippers.

De actie Gifspot vormde ook meteen het startsein voor het (weer) in het leven roepen van de SP MilieuAlarmlijn, want er vinden veel meer milieumisstanden plaats. Reden te meer om opmerkzame mensen op te roepen hun bevindingen te melden, opdat er onderzoek gedaan kan worden en, indien nodig, om handhaving gevraagd kan worden.

Milieu misstanden kunnen gemeld worden via doemee.sp.nl/milieualarmteam

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier