h

De zorg is geen markt!

20 december 2019

De zorg is geen markt!

Foto: SP

In 2015 werden in Nijmegen de sociale wijkteams ingericht. Hun taak was om zo laagdrempelig mogelijk de toegang en begeleiding binnen de wet maatschappelijke opvang (wmo) en jeugd te organiseren. Ruim vier jaar later blijkt dat – ondanks alle goede bedoelingen – het systeem niet zo werkt als vooraf gehoopt. Positief is dat veel mensen de weg naar de sociale wijkteams weten te vinden. Maar tegelijkertijd is dat ook het probleem, want de wachtlijsten blijven maar oplopen. Het is zelfs zo erg dat de professionals binnen de teams nu vooral doorverwijzen naar andere (duurdere) zorg in plaats van zelf hulp en ondersteuning te bieden.

Dat moet en kan wat de SP betreft anders. In het coalitie-akkoord spraken we al af om een nieuwe werkwijze in te gaan zetten, gericht op meer inclusieve, collectieve oplossingen en minder bureaucratie, wachtlijsten en tekorten[1]. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels een voorstel voorgelegd.

Wél brede basisteams

Het uitgangspunt is dat we in Nijmegen gaan werken met zogenoemde brede basisteams. In deze teams zitten diverse professionals, met verschillende expertises maar die wel allemaal in dezelfde wijk werken. Er komen aparte brede basisteams voor volwassenen en voor jeugd & gezin, die verantwoordelijk worden voor laagdrempelige en veel voorkomende vormen van begeleiding. Voor maatwerkvoorzieningen blijft een uitgebreide tweede lijn bestaan waarnaar doorverwezen kan worden. Petra Molenaar, woordvoerder namens de SP: “Wat de SP betreft is dit een goede ontwikkeling. Voor cliënten is het fijn dat er één aanspreekpunt komt, ook al wordt er binnen een gezin gebruik gemaakt van verschillende voorzieningen. Er hoeft niet altijd geïndiceerd te worden, waardoor hulp en ondersteuning ook sneller geboden kunnen worden. Voor de professionals is het fijn dat de administratieve romplomp afneemt en zij zich kunnen richten op dat waar ze voor gekozen hebben en voor opgeleid zijn: mensen helpen. Bovendien kunnen professionals in de wijk elkaar zo veel makkelijker bereiken omdat ze elkaar beter kennen.”

Géén aanbesteding

De SP is het echter niet eens met de manier waarop we dit gaan organiseren. Het college wil de opdracht voor de brede basisteams gaan aanbesteden. Molenaar: “Dit is voor ons onbespreekbaar. Ten eerste lopen we dan het risico dat de aanbesteding gewonnen wordt door een zorgaanbieder die niet uit Nijmegen komt. En dat terwijl er de afgelopen jaren juist geïnvesteerd is in brede sociale netwerken in de Nijmeegse wijken. Zonde als al deze lokale kennis en ervaring verloren gaat. Maar vooral ook omdat we de zorg niet naar de markt moeten brengen. Dit voorstel zal leiden tot één marktpartij die het monopolie krijgt op de toegang en begeleiding. Geld voor zorg moet naar zorg gaan. En niet naar dure aanbestedingsprocedures of dure directies van zorgaanbieders die zoveel mogelijk winst willen maken.” Als het aan de SP ligt, houden we de hulp en ondersteuning in eigen hand, mét democratische controle. De gemeente hoeft geen winst te maken en kan aanbieders inhuren die bewezen hebben kwalitatief goede zorg te leveren en goed met hun personeel omgaan.

Op 18 december heeft de gemeenteraad besloten de brede basisteams en de splitsing tussen volwassenen en jeugd & gezin in te stellen. De keuze om te gaan aanbesteden, wordt begin 2020 in de gemeenteraad besproken.

[1] Coalitieakkoord 2018-2022 Nijmegen samen vooruit, p10

Reactie toevoegen

U bent hier