h

Centrum niet alleen voor yuppen

9 februari 2019

Centrum niet alleen voor yuppen

Foto: Sam van der Wal

Ook mensen met lage- en middeninkomens moeten in het centrum kunnen wonen. Dat het gebied rondom de Vlaamsegas en de Tweede Walstraat herontwikkeld wordt is een goede zaak, maar mag niet ten koste gaan van een betaalbaar woningaanbod. Dit zei de SP woensdagavond in de Nijmeegse gemeenteraad.

Om drugsoverlast en algehele verloedering tegen te gaan, werkt het Nijmeegse stadsbestuur aan een gebiedsvisie. Zo wordt er gekeken naar een opener woon- en winkelgebied met meer groen. SP-fractievolger Yurre Wieken: “Dat is heel goed, maar een aantal opmerkingen over wonen baart mij wat zorgen. Zo stelt het stadsbestuur voor dat er woningen gebouwd worden voor ‘young urban professionals’, omdat er nu een ‘eenzijdig woningaanbod is voor eenpersoonshuishoudens met een klein budget’. De SP is voor een diverse bevolkingssamenstelling, maar het mag niet doorslaan naar de andere kant - geen yuppificatie van de centrumbuurt! Ook mensen met een laag of middeninkomen moeten er kunnen wonen. Anders verplaatsen we die eenzijdige bevolkingssamenstelling alleen maar naar de buitenwijken. Laten we daarom een woningcorporatie aantrekken om betaalbare woningen te bouwen in de centrumbuurt. Daar knapt de buurt net zo goed van op, want voor een betaalbare huurwoning kun je beter bij een corporatie zitten dan bij een huisjesmelker.”

Ook parkeren is belangrijk. Wieken: “Er wordt ook voorgesteld om het Molenpoortdak te gebruiken voor bewonersparkeren. Dat kan op zich, want zo druk is dat parkeervlak niet. Maar het moet wel in goed overleg met de ondernemers in de Molenpoort. Als bezoekers geen parkeerplaats meer kunnen vinden kun je het hele winkelcentrum wel opdoeken.”

Reactie toevoegen

U bent hier