h

Meer geld naar regelingen voor lage inkomens

14 november 2018

Meer geld naar regelingen voor lage inkomens

Foto: Peter de Vos

De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP willen de gemeentelijke bijdrage aan de  collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimum voorlopig niet verlagen. Dat hebben ze voorgesteld bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Vanwege een hogere rijksbijdrage valt het tekort op Werk en Inkomen komend jaar vermoedelijk lager uit dan verwacht. Daarom is het nu niet nodig de CAZ-bijdrage te verlagen. Ook dienden de coalitiepartijen een voorstel in om het budget voor de Meedoenregeling voor minima te verhogen. Zo kunnen mensen met een laag inkomen ook komende jaren een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 150,- blijven ontvangen voor het meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten.

In het coalitieakkoord “Nijmegen: Samen Vooruit” dat afgelopen voorjaar is gesloten stonden GroenLinks, D66 en SP voor de opdracht om een oplossing te vinden voor de forse tekorten op de budgetten voor Werk en Inkomen (BUIG). Een van de noodzakelijke oplossingen was het verlagen van de gemeentelijke maandelijkse premiebijdrage voor Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) met € 6,-. Omdat het landelijk ‘objectieve’ verdeelmodel voor 2019 is aangepast is de jaarlijkse besparing van € 790.000,- voor 2019 niet nodig. Omdat nu nog niet duidelijk is of het BUIG-tekort structureel zal afnemen, neemt de gemeenteraad bij de Zomernota in 2019 het besluit of de besparing definitief van tafel kan.

De Meedoenregeling is een laagdrempelige armoederegeling voor volwassenen met een laag inkomen. Door deze zeer succesvolle regeling konden de afgelopen jaren veel mensen met een kleine beurs meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Omdat de gemeenteraad in november 2017 een plafond van € 400.000 heeft ingesteld dreigde de regeling aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Vanwege het grote aantal aanmeldingen is de gestelde 4 ton te weinig om de gemeentelijke bijdrage van maximaal € 150,- per persoon per jaar te kunnen blijven handhaven. Daarom willen GroenLinks, SP en D66 dat het positieve saldo van de Stadsbegroting voor een deel wordt ingezet om het budget te verhogen van € 400.000 naar € 650.000 per jaar. Fractievoorzitter Hans van Hooft: “We zijn wij hier zeer trots op. Want dat betekent wel dat we een kwart miljoen euro extra uittrekken om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen jaarlijks 150 euro blijven ontvangen om mee te doen met sport, cultuur en andere activiteiten.”

Reactie toevoegen

U bent hier