h

Stop met giflozingen op de Waal

23 oktober 2018

Stop met giflozingen op de Waal

Er worden door binnenvaartschepen grote hoeveelheden giftig benzeen geloosd tijdens het varen op de Waal. De SP maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid, en dringt er bij de provincie op aan deze lozingen zo snel mogelijk te stoppen. 

Vanochtend viel in de krant te lezen dat schepen die vanuit Duitsland komen varen in Gelderland massaal de sluizen openzetten. Zo worden er vele kilo’s benzeendampen over de Rijn en de Waal uitgespoten, die ook in bewoond gebied terecht komen. SP-fractielid Rick Hovens hierover: “Deze zaak stinkt aan alle kanten. Die schepen mogen in Duitsland niet lozen, dus komen ze naar Nederland omdat het hier nog niet verboden is. In Gelderland is het sinds vorig jaar wel verboden, maar de provincie kan niet handhaven vanwege een gebrek aan controleurs. Bizar, want de provincie heeft geld zat om mensen aan te nemen. Onverantwoord om zo met de volksgezondheid om te springen!”

De SP vraagt aan het college om de provincie op te dragen per direct te controleren op illegale lozingen. Ook de provinciale statenfractie zet het onderwerp hoog op de agenda, en SP-kamerlid Cem Laçin stelt morgen kamervragen aan de minister.

Reactie toevoegen

U bent hier