h

Optreden tegen illegale verkamering in de hele stad

5 oktober 2018

Optreden tegen illegale verkamering in de hele stad

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet handhaven van de regels rondom verkamering. In de Gelderlander van 2 en 3 oktober was te lezen hoe bewoners uit de professorenbuurt hebben aangeklopt bij de wethouder over verkamering in hun wijk. In de krant valt te lezen dat de gemeente niet gaat optreden tegen deze gevallen omdat er niet genoeg budget is en deze buurt niet valt binnen het door de gemeente aangewezen aandachtsgebied. De SP vindt het heel vreemd dat er niet wordt opgetreden als er overtredingen worden aangedragen.

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: “De bewoners van de Professorenbuurt zijn niet de enigen in Nijmegen die zich zorgen maken over verkamering. Niet voor niets is dit jaar het nieuwe beleid ingegaan waarbij onder andere huizen met een WOZ-waarde onder de 180.000 euro niet mogen worden verkamerd. De bewoners in de professorenbuurt hebben inmiddels vijftien adressen aangewezen waar deze regels worden overtreden. Dan kan je als gemeente wel speciale aandachtsgebieden aanwijzen, dat betekent niet dat er elders in de stad niet gehandhaafd hoeft te worden. Zeker wanneer gevallen van mogelijk illegale verkamering gemeld worden door omwonenden. De regels gelden voor de hele stad!”

De SP heeft al vaker ervoor gepleit om de leges voor omzettingsvergunningen kostendekkend te maken zodat er meer geld is voor handhaving van de regels. Van Hunnik: “Wat heeft het voor zin om regels te maken als je er niet voor zorgt dat ze in de hele stad worden nageleefd? Anders verplaatst het probleem van illegale verkamering  zich alleen maar naar andere buurten. Verkamering van gezinswoningen neemt snel toe, ook buiten Nijmegen-Oost, Bottendaal en het Centrum.”

Woningen met een OZB-waarde van maximaal € 180.000 mogen niet verkamerd worden. Gezien de explosieve stijging van de huizenprijzen, wil de SP dat grenswaarde van € 180.000 wordt verhoogd met de stijging van de woningprijzen.

Daarom heeft de SP de volgende vragen:

1. Klopt het dat er op de verkameringsregels niet gehandhaafd wordt buiten de aangewezen hotspots? Ook wanneer er door derden (omwonenden) een overtreding wordt geconstateerd?

2. Hoe treden gemeente en ODRN op wanneer er een melding gedaan wordt van overtreding van de regels op gebied van verkamering?

3. Deelt het college de mening van de SP dat, wanneer er slechts in een aantal gebieden echt gehandhaafd wordt, de verkamering zich zal verplaatsen naar andere buurten?

4. Klopt de uitspraak in de krant dat de wethouder niet voldoende budget heeft om de regels in de hele stad te handhaven?

5. Hoeveel budget zou het college nodig hebben om de handhaving in de hele stad te kunnen regelen? Dit kan via kostendekkende leges bekostigd worden. Wat zou dat betekenen voor de hoogte van de leges?

6. In hoeveel gevallen heeft de gemeente handhavend opgetreden sinds het ingaan van de nieuwe regels rond verkamering? Hoe vaak hebben gemeente of ODRN zelf een overtreding geconstateerd en hoe vaak is dit door derden aangedragen?

7. Wat adviseert het college de bewoners van de Professorenbuurt om te doen wanneer zij constateren dat de regels in hun buurt worden overtreden?

8. In antwoord op eerdere vragen van de SP over handhaving bij illegale bewoning stelt het college dat ze bij inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP), gaan kijken “of dit wel kan op dat adres vanwege het vigerende bestemmingsplan zodat bij aanpak van een illegale situatie mensen ons niet kunnen confronteren met een bewijs van inschrijving op dat adres, afgegeven door diezelfde gemeente.” Maken gemeente en ODRN gebruik van de BRP om illegale situaties op te sporen en te handhaven?

9. Klopt het dat er geen omzettingsvergunning hoeft worden aangevraagd bij bedrijfspanden of voormalige begeleid wonen-panden die omgezet worden in kamerverhuurpanden? Hoe kan er gezorgd worden dat ook verkamering van deze panden onder de regels komt te vallen?

10. Woningen met een OZB-waarde van maximaal € 180.000 mogen niet verkamerd worden. Gezien de explosieve stijging van de huizenprijzen, vindt het college dat deze grenswaarde jaarlijks geïndexeerd moet worden met de stijging van huizenprijzen?

Reactie toevoegen

U bent hier