h

Druk bezochte bewonersavond in Valburg over railterminal Betuwelijn

24 augustus 2018

Druk bezochte bewonersavond in Valburg over railterminal Betuwelijn

Foto: Peter de Vos

Op donderdagavond 23 augustus kwamen zo’n honderd mensen bijeen in Valburg voor een openbare avond ‘Overbetuwe Overbelast’ georganiseerd door de SP. Centraal stonden de provinciale plannen voor een railterminal aan de Betuwelijn bij Valburg. Op de geanimeerde avond werd duidelijk dat veel bewoners van Overbetuwe niet zitten te wachten op nog meer overlast. Provincie en gemeente kunnen rekenen op actief verzet van bewoners.

Zaal de Viersprong in Valburg zat meer dan vol op donderdagavond 23 augustus toen Koos Nijssen van buurtvereniging Leefbar Reeth als eerste een presentatie gaf. Als direct betrokken omwonende heeft hij jaren constructief meegepraat over de plannen voor containeroverslag maar ziet hij zich nu genoodzaakt aan de noodrem te trekken. Vanwege geluidsbelasting, extra vrachtwagens, onduidelijkheid over de veiligheid en de gevolgen voor de leefbaarheid voor de mensen in het buurtschap en in andere delen van Overbetuwe. Omdat er volgens Nijssen onvoldoende naar bewoners uit het gebied geluisterd wordt, wordt nu gekeken hoe de komst van de railterminal juridisch tegen gehouden kan worden.

Foto: Peter de Vos

Statenlid Maurits Gemmink (SP Gelderland) gaf daarna aan hoe zijn verbazing steeds groter wordt, elke keer dat de railterminal in de provincie besproken wordt. Het project kost tientallen miljoenen en de kans dat het financieel nog veel slechter uitpakt wordt elke keer groter. Gemmink heeft grote twijfels over de economische voordelen en ziet de overlast in een toch al zwaar belast stukje Betuwe alleen maar toenemen. Wat de SP betreft stopt de provincie er dan ook mee.

De derde spreker, Auke Verhaaf uit Slijk-Ewijk, gaf een kijkje in de keuken van de succesvolle acties die aan het begin van dit millennium gevoerd zijn tegen het MTC (Multimodaal Transportcentrum), de nog veel grootschaligere voorganger van de huidige plannen.

Verzet

Na de pauze kwamen de mensen in de zaal aan het woord in een discussie geleid door avondvoorzitter Eric van Kaathoven (SP Overbetuwe). Uit de vele vragen en opmerkingen bleek duidelijk dat mensen niet zitten te wachten op een railterminal bij Valburg. Sterker nog, een deel van hen wil op zoek naar manieren om deze tegen te houden.

Foto: Peter de Vos

Zo zijn er plannen voor juridische procedures nadat het ontwerp Inpassingsplan ter inzage gelegd gaat worden. Leefbaar Reeth wil daarbij de krachten bundelen en een gezamenlijke advocaat inhuren. Maar ook op andere wijzen zal het verzet tegen de plannen zichtbaar worden. Zo werd door de mensen in de zaal ook gedacht aan acties om andere bewoners te informeren en druk op politiek en bestuur op te voeren.

SP Overbetuwe zal samen met andere organisaties waaronder Leefbaar Reeth het initiatief nemen voor een vervolgbijeenkomst om acties verder uit te werken. In het verleden zijn al vaker prestigeprojecten op deze wijze van tafel gegaan. Dat kan ook nu weer gebeuren!

Reactie toevoegen

U bent hier