h

SP niet blij met optreden Portaal in renovatie Waterkwartier

21 juni 2018

SP niet blij met optreden Portaal in renovatie Waterkwartier

Foto: SP

De SP is niet te spreken over het optreden van woningcorporatie Portaal bij haar renovatieproject in het Waterkwartier. Bezorgde bewoners stapten eerder naar de Gelderlander over de geplande renovatie.  Er zijn nog veel vragen van de bewoners, terwijl Portaal al is gestart met de noodzakelijke stemming om draagvlak te krijgen in de buurt. Volgens de bewoners is de communicatie van Portaal gebrekkig en worden zij niet transparant en eerlijk geïnformeerd.

De klankbordgroep van huurders heeft veel klachten over gebrekkige communicatie door Portaal. Zo is er onduidelijkheid bij bewoners over de verschillende manieren waarop de woning verduurzaamd kan worden, 'Nul-Op-De-Meter' (NOM) of anders. Verder maken bewoners zich zorgen over de kosten. Zo zou er sprake zijn van een huurverhoging van 39 euro die door een vergoeding (EPV) gedeeltelijk gecompenseerd wordt. Het bevreemd de bewoners dat de hoogte van de EPV afhankelijk is van het eerdere energieverbruik. Terwijl het om dezelfde renovatie gaat. Ondanks de onduidelijkheid zet Portaal de stemming in het Waterkwartier door. Bewoners voelen zich hierbij niet serieus genomen.

Gemeenteraadslid Matthias van Hunnik heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur naar aanleiding van klachten van de bewoners: “We maken ons zorgen over de gebrekkige communicatie vanuit de woningcorporatie en de weerstand die daardoor ontstaat bij bewoners. Als wij als stad willen slagen in onze duurzame ambities is het juist zaak dat bewoners weten wat ze te wachten staat. En huurders moeten ook voordeel hebben van de renovatie. De verduurzaming van een mag woning niet leiden tot een stijging van de woonlasten.”

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

1. Deelt het college het standpunt van de SP dat draagvlak onder huurders essentieel is om de energietransitie tot een succes te maken?
2. Deelt het college de analyse van de SP dat de onduidelijkheid over de renovatie van Portaal in het Waterkwartier niet bijdraagt aan dit draagvlak?
3. Hoe beoordeelt het college de handelswijze van Portaal in het Waterkwartier?
4. Is het college bereid om de woningcorporaties afspraken te maken over het betrekken en het fatsoenlijk informeren van bewoners bij renovatie?
5. Deelt het college het uitgangspunt van de SP dat verduurzaming van een huurwoning voordeel zou moeten opleveren voor de huurder, en zeker niet mag leiden tot hogere woonlasten? Zo ja, hoe beoordeelt het college de regeling die Portaal hanteert in het Waterkwartier op dit punt?
6. In 2020 vervalt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Welke invloed verwacht het college dat dit gaat hebben op regelingen (zoals de NOM in het Waterkwartier) die nog op deze saldering zijn gebaseerd?

Reactie toevoegen

U bent hier