h

“Garanties voor werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en goede zorg”

22 mei 2018

“Garanties voor werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en goede zorg”

Foto: SP

Woensdag 23 mei brengen thuiszorgmedewerkers van Vérian een bezoek aan de Nijmeegse politiek en vragen hen om “brood op de plank”. Ze vragen om aandacht voor de toekomst van hun baan, uitbetaling van salaris en de zorg voor hun cliënten. Vorige week maandag maakte Vérian bekend uitstel van betaling te hebben aangevraagd, en een faillissement lijkt niet meer te voorkomen. De SP-fractie zal morgenavond aan het Nijmeegse college vragen zich in te spannen voor de medewerkers en de cliënten, en om een kostendekkend en reëel tarief voor thuiszorg. Petra Molenaar, SP-raadslid; “Mocht Vérian failliet gaan, dan worden wat de SP betreft zorg aan cliënten en goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers beiden gegarandeerd. ”

Afgelopen vrijdag organiseerde Vérian een bijeenkomst voor alle medewerkers in de regio Nijmegen. Ook de SP was daarbij aanwezig en heeft met veel medewerkers gesproken. Zij maken zich grote zorgen. Een faillissement van Vérian Care & Clean lijkt onafwendbaar. In overleg met de vakbonden zoekt Vérian naar een overnamepartij, die zorg aan cliënten en (een deel van) medewerkers over kan nemen. Tot die tijd is er veel onduidelijkheid; over het uitbetalen van salaris, vakantiegeld en is er geen enkele zekerheid over behoud van werk en arbeidsvoorwaarden na overname door een andere zorgaanbieder. Reden voor medewerkers van Vérian om morgenavond een oproep te doen aan de Nijmeegse politiek om zich in te spannen voor de medewerkers en cliënten van Vérian.

Op maandag 14 mei hebben de medewerkers van thuiszorgorganisatie Vérian bericht gekregen over de financiële situatie van hun werkgever. In het bericht laat Vérian weten dat op 14 mei 2018 uitstel van betaling is aangevraagd voor het bedrijfsonderdeel Vérian Care & Clean BV. De SP heeft daarop gelijk schriftelijke vragen gesteld, onder andere of het college samen met Vérian naar oplossingen wil zoeken en continuïteit van zorg kan blijven garanderen. Gezien de urgentie wil de SP-fractie aanstaande woensdag tijdens de politieke avond actuele vragen stellen aan het college. Thuiszorgmedewerkers van Vérian zijn aanwezig op de publieke tribune. Om 18:30 uur zal hierover worden gesproken.  

Reactie toevoegen

U bent hier