h

Grote broer, of enge gluurbuur? Ronald van Raak daagt Rob Jetten (D66) uit

9 maart 2018

Grote broer, of enge gluurbuur? Ronald van Raak daagt Rob Jetten (D66) uit

Foto: SP

Beste Rob Jetten, 

Nog niet zo lang geleden streden jouw D66 en mijn SP vaak dezelfde strijd. Samen streden we voor het recht om je mening te mogen geven in een referendum. Samen waren onze partijen tegen de Sleepwet, de wet over de Nederlandse inlichtingendiensten waar veel grote problemen in zitten. Tijd kan veel veranderen, zo blijkt maar weer. Inmiddels wil jouw partij geen raadgevend referendum meer, en is D66 voorstander van de Sleepwet. Een behoorlijke draai, dan heb je volgens mij heel wat uit te leggen. Vroeger wilde D66 naar mensen luisteren, nu wil D66 mensen alleen afluisteren.

Of D66 het nou wil of niet, over twee weken mag heel Nederland zich in een referendum uitspreken over de Sleepwet. Ik roep iedereen op tegen die wet te stemmen. Die Sleepwet is namelijk een gevaarlijk plan. Gevaarlijk, omdat we onze veiligheidsdiensten, die hun best doen om terroristen op te sporen, opzadelen met enorm veel werk waarover veel experts twijfelen of het Nederland veiliger maakt. Aanslagen voorkomen doe je immers door gericht terroristen te volgen en geradicaliseerde salafistische netwerken te ontmantelen. Het met een ‘sleepnet’ massaal binnenhalen van gegevens van onschuldige burgers helpt daarbij niet.

De Sleepwet geeft bovendien vrij spel aan onze geheime diensten. Als er in de toekomst een camera in je bril zit, je koelkast je boodschappen bijhoudt en je horloge je gezondheid meet, dan kan de geheime dienst besluiten om die apparaten voortaan te hacken zonder dat de Tweede Kamer daar een beslissing over mag nemen. Bovendien kan de hack van de geheime diensten ook door een ander worden gebruikt. De AIVD en de MIVD maken gebruik van zwakheden in informatiesystemen, maar de vraag is natuurlijk of zij die zwakheden niet juist zouden moeten melden, zodat burgers en bedrijven zich zo goed mogelijk kunnen beveiligen.

Maar het allergrootste gevaar dat burgers lopen komt niet van de AIVD of de MIVD, maar van het optreden van buitenlandse diensten. Met wie wij massaal gegevens gaan delen van onze eigen mensen, informatie die wij niet eens hebben kunnen analyseren en waarvan we helemaal niet weten wat erin staat. Kunnen we erop vertrouwen dat Trump fatsoenlijk omgaat met gegevens van onze mensen?

Beste Rob, ook als D66 inmiddels het referendum niet meer steunt, ook als jouw partij inmiddels anders denkt over de Sleepwet dan een jaar geleden, ook dan is er op 21 maart een referendum. Als Kamerleden is het onze democratische plicht om het publieke debat daarover aan te gaan. Op zondag 18 maart kom ik daarom naar jouw thuisbasis, het prachtige Nijmegen, voor de Sleepwet-avond ‘Grote broer, of enge gluurbuur?’ die de Nijmeegse SP organiseert in filmhuis Lux. Wat zeg je ervan, zullen wij er een sleepwetdebat van maken?

Ronald van Raak, Tweede Kamerlid namens de SP

Reactie toevoegen

U bent hier