h

Voor elkaar

10 januari 2018

Voor elkaar

Foto: Bart Linssen / SP Nijmegen

Op de nieuwjaarsborrel van 7 januari blikte SP-lijsttrekker Renske Helmer-Englebert vooruit op 2018. Een belangrijk jaar, niet in de laatste plaats vanwege de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

 

“Voor 2018-2022 heeft de SP wederom het sociaalste programma voor de stad opgesteld”, aldus Helmer, die een greep uit de plannen deed. “Wat de SP betreft gaat er elk jaar 10 miljoen extra naar de wijken. Daarmee onderhouden we het groen, fietspaden, trottoirs en wegen, en investeren we in voorzieningen. Bewoners krijgen bovendien meer zeggenschap over hoe dit geld besteed wordt. We gaan daarnaast door met het bouwen van betaalbare woningen. Niet alleen voor de allerarmsten, maar ook voor middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen. En met onder meer 2000 extra woningen voor studenten gaan we de verkamering van gezinswoningen tegen. De woonlasten gaan omlaag, bijvoorbeeld door de gemeentelijke lasten voor woningeigenaren te verlagen met 20%. De gratis bus voor 65+ breiden we uit: grootouders kunnen wat ons betreft ook hun kleinkinderen gratis mee laten reizen. Ook zorgen we voor extra werkgelegenheid: 500 stadsbanen waarmee we mensen aan het werk krijgen. Bijvoorbeeld als toezichthouder, om de stad veiliger te maken, of als wijkveger, om de stad mooier te maken.”

Dat de plannen van de SP haalbaar zijn, hebben de afgelopen jaren laten zien. Helmer-Englebert: “Sinds 2014 heeft Nijmegen onder aanvoering van de SP tegen het Haagse bezuinigingsbeleid in een sociale koers gevaren. We hebben niet bezuinigd op de zorg, de woonlasten zijn voor 80 procent van de Nijmegenaren verlaagd in plaats van verhoogd en er is volop geïnvesteerd in wijkvoorzieningen. Zo is de gratis bus voor 65+ teruggekeerd, is er een bibliotheek bijgekomen in West, hebben we het zwembad in Dukenburg opengehouden en kon skatehal Waalhalla naar een nieuw onderkomen verhuizen.”

“Dit alles kan niet zonder een sterke SP in de gemeenteraad en het stadsbestuur. In 2014 werd de SP de grootste partij van de stad. We moeten ervoor zorgen dat dat op 21 maart weer gebeurt. Daarvoor moeten we laten zien dat een stem op de SP een stem is voor jezelf, voor de buurt, en voor elkaar.”

Reactie toevoegen

U bent hier