h

SP wil af van commerciële bewindvoering

6 oktober 2017

SP wil af van commerciële bewindvoering

Foto: Bart Linssen

De huidige bewindvoering schiet tekort. Commerciële bureaus leveren te vaak wanprestaties. Zij hebben er bovendien geen baat bij dat mensen snel uit hun financiële problemen komen. Daarom moet de gemeente Nijmegen zelf bewindvoerders gaan aanstellen. Zodat mensen die hun huishoudboekje niet op orde hebben beter geholpen worden. De gemeentelijke kosten voor bewindvoerding gaan hierdoor aanzienlijk omlaag, aldus SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep, die pleit voor deze radicale wijziging: "Er zijn nu teveel bewindvoerders die hun werk niet goed doen. Dat kost de gemeente handenvol geld en levert degene met schuld soms nog meer problemen op dan voor de bewindvoering."

 

In diverse gemeenten gaat een onevenredig deel van het budget voor bijzondere bijstand op aan de al dan niet door de rechter geregelde bewindvoering.  Het college van Burgemeester en wethouders heeft eerder aangegeven dat dit probleem ook in Nijmegen speelt. Er is toen gekozen voor het vaker inschakelen van een lichtere vorm van hulp, om de bewindvoering te voorkomen of te vervangen. Een verstandige aanpak die de SP volledig ondersteund heeft. Deze aanpak is echter slechts toepasbaar indien er geen sprake is van gedwongen bewindvoering. Nu het Groningse stadbestuur, los van de huidige aanpak, ook bij gedwongen bewindvoering gebruik wil gaan maken van ambtenaren van de Groningse Kredietbank die ook een bevoegdheid tot bewindvoering hebben, is dit voor de Nijmeegse SP-fractie reden om het college te vragen of dit in Nijmegen ook mogelijk is.

 

SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep: ‘’Als SP willen we een eind aan de wildwestpraktijken van de bewindvoering. Mensen hebben na afloop van het traject vaak nog meer problemen dan voorheen. Daarom moeten we het voorbeeld van Groningen volgen en mensen bewindvoering aanbieden waar ze ook echt iets aan hebben.’’

 

 

De gestelde vragen:

1.            In hoeverre vindt uw college de besteding van bijzondere bijstandsgelden aan bewindvoering een probleem?

2.            Heeft u een overzicht van de laatste cijfers in deze?

3.            In hoeverre heeft de eerder gekozen route, voor daar waar mogelijk een lichter traject, dit probleem kleiner gemaakt?

4.            Heeft de GKB Nijmegen ambtenaren in dienst die de bevoegdheid van bewindvoerder hebben?

5.            Indien dit niet het geval is zijn er dan ambtenaren van de GKB die hiertoe om/bij te scholen zijn?

6.            Ziet het college iets in de aanpak van Groningen om bewindvoering in eigen hand te nemen, zo nee waarom niet?

7.            Luidt het antwoord op de vorige vraag bevestigend is het college dan voornemens voor Nijmegen voor eenzelfde soort aanpak te kiezen?

 

Reactie toevoegen

U bent hier