h

Een schoner waalstrandje, de SP maakt het waar

13 oktober 2017

Een schoner waalstrandje, de SP maakt het waar

 ‘’Het waalstrandje ligt er weer goed opgeruimd bij’’ aldus actiegroep Schone Waal. Dit was de aanleiding om een gouden knijper uit te reiken aan SP-wethouder Renske Helmer voor haar inzet voor een schoner Waalstrand.  

Actiegroep Schone waal is al drie jaar bezig met het plannen en uitvoeren van opruimacties op en rond het Waalstrand. Deze acties waren hard nodig door het vele afval dat werd gedumpt door bezoekers. Eerder dit jaar kwam in het nieuws dat deze groep hiermee gestopt is omdat er niet meer op te boksen viel tegen de groeiende afvalbergen. Rond deze tijd verschenen er ook foto’s op internet van Konikpaarden die midden in een grote berg afval stonden. Op deze foto’s werd met veel verontwaardiging gereageerd.

Bovenstaande gebeurtenissen zorgden ervoor dat er maatregelen zijn genomen. Wethouder Renske Helmer heeft bij Staatbosbeheer -eigenaar van het gebied- aangedrongen om elf extra stalen afvalbakken te plaatsen. Daarnaast zijn er papieren tasjes komen te hangen die bezoekers van de waalstrandjes mee kunnen nemen en gevuld weer kunnen deponeren in de afvalbakken. Verder wordt het strand ook weer regelmatiger opgeruimd door de Dar en stichting Dagloon.

 De SP moedigt alle mensen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun eigen troep op te ruimen, zodat dit natuurgebied voor iedereen toegankelijk kan blijven.

Reactie toevoegen

U bent hier